Minilex - Lakipuhelin

Näytön arvioiminen tuomioistuimessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen tulee esitetyn näytön perusteella ratkaista, mitkä oikeudellista vaikutusta omaavat seikat ovat tulleet toteen näytetyiksi ja mitkä taas eivät. Käytännössä kyse on siis todisteiden näyttöarvon punninnasta. Tässä arvioinnissa tuomari käyttää hyväkseen yleisiä kokemussääntöjä ja arvioi esitetyn näytön niin sanottua todistusvoimaa kyseisessä asiassa.

Harkitessa sitä, onko jokin seikka tullut toteen näytetyksi, on kiinnitettävä huomiota aputosiseikkoihin, jotka kertovat tilannekohtaisista olosuhteista ja joko vahvistavat oikeustosiseikan paikkansapitävyyttä tai ovat sitä vastaan. Tilanteeseen on esimerkiksi voinut vaikuttaa puhelinkeskustelun toisen osapuolen lähistöllä olleesta rakennustyömaalta kantautunut melu, tai todistaja on voinut nähdä huonosti vallinneista sääolosuhteista johtuen. Myös näistä tapauskohtaisesti vaikuttavista olosuhteista voidaan esittää näyttöä, esimerkiksi siitä, miten sade ja pimeys vaikeuttavat havainnointia.

Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä. Tuomioistuin ei siis ole todisteita arvioidessaan sidottu laissa määriteltyihin kiinteisiin sääntöihin, vaan se voi vapaasti arvioida näyttöä ja sen todistusvoimaa asiassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei arvioinnin tulisi olla objektiivista ja tarkkaa. Tuomioistuimen tulee siis, kaikkia esiin tulleita seikkoja huolellisesti harkittuaan, päättää, mitä asiassa on pidettävä totena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa