Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu virheestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän vastuuta virheestä voidaan tarkastella niin irtaimen omaisuuden kaupan osalta kuin kiinteistökaupan kannalta. Vastuu virheestä voi muodostuu erilaiseksi riippuen siitä, onko kysymyksessä kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen ns. kuluttajakauppa vai yksityishenkilöiden tai elinkeinonharjoittajien välinen kauppa. Kuluttajakaupoissa kuluttajan suojelemisen on katsottu olevan tarpeellista kuluttajan heikomman asemansa vuoksi, kun taas esimerkiksi elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa osapuolet ovat lähtökohtaisesti tasavertaisessa asemassa.

Pääsääntö on, että myyjä vastaa luovutushetkellä tavarassa olevasta virheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. 

Kuluttajakaupoissa tavaran myyminen ”sellaisena kuin se on” ei itsessään tarkoita sitä, ettei kaupan kohteessa voi olla virhettä. Tästä ehdosta huolimatta myyjä on vastuussa virheestä, mikäli tavara ei vastaa niitä tietoja, mitä myyjä ennen kaupantekoa oli antanut. Myyjä on myös vastuussa virheestä, mikäli hän on jättänyt mainitsematta olennaisia tietoja tavaran ominaisuuksista tai siihen liittyvistä olennaisista seikoista sekä silloin, jos hän on myynyt selvästi huonokuntoisemman tavaran, kuin mitä ostajalla on ollut aihetta olettaa. Irtaimen kaupassa tavaran tulee vastata määrältään, laadultaan ja ominaisuuksiltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tietyn takuuajan, tavarassa on virhe, mikäli se takuuaikana huonontuu takuussa mainitulla tavalla. Ostajalla on oikeus vaatia myyjää korjaamaan virheen tai toimittamaan uuden, virheettömän tavaran. Mikäli nämä toimenpiteet eivät tule tavaran osalta kysymykseen, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen tai kaupan purkamiseen.

Yleisten irtaimen kauppaa koskevien säännösten mukaan ostajan tulee tarkastaa tavara hyvän tavan mukaisesti niin pian, kun olosuhteet edellyttävät. Virhettä koskeva reklamaatio tulee tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi tullut havaita tai muuten ostaja menettää oikeutensa virheeseen vetoamiseen.

Kiinteistön kaupassa virhettä arvioitaessa huomiota tulee kiinnittää osapuolten väliseen sopimukseen. Sopimuksella osapuolet nimittäin määrittävät kiinteistöä koskevan laatutason eikä ostaja voi virheenä vedota sellaiseen seikkaan, josta on ollut ennen kaupantekoa tietoinen. Myyjä vastaa antamistaan pinta-alaa, rakennuksen laatua ja laitteita koskevasta tiedosta. Jos asunto ei muutoin vastaa kauppakirjan mukaisia tietoja, kiinteistössä on virhe. Kiinteistökaupassa ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus muodostuu tärkeäksi tekijäksi arvioitaessa virheen olemassaoloa.

Myyjän vastuu virheestä on osittain riippuvainen virheen olemassaolosta sekä ostajan omasta toiminnasta virheen suhteen. Tämän vuoksi virhevastuutilanteet tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ja on suositeltavaa vielä erikseen ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa