Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku ja hyvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostetun tavaran virheellisyyttä voidaan hyvittää monilla eri keinoilla. Ensisijaisesti hyvityksenä tulee kyseeseen virheen oikaisu eli tavaran korjaaminen tai uuden virheettömän tavaran toimittaminen, ja vasta toissijaisesti hinnanalennus tai kaupan purku. 

Yleisimpiä tavaran virheitä ovat niin sanotut laatuvirheet, jolloin ostettu tuote ei vastaa sovittua. Oikeudellisesta virheestä on kysymys esimerkiksi kun myyjällä ei ollut oikeutta myydä esinettä, ja esinettä rasittaa kolmannen henkilön oikeus esineeseen. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa tuotteen virheellisyydestä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän sai tietää tai kun hänen olisi pitänyt saada tietää siitä. Ostajan on siis tehtävä reklamaatio. Mikäli kuluttaja laiminlyö virheilmoituksen tekemisen kohtuullisessa ajassa, hän menettää oikeutensa esittää vaatimuksia virheen perusteella. Poikkeuksellisesti myyjän vastuu virheestä säilyy virheilmoituksen laiminlyönnistä huolimatta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti, jos tavara ei ominaisuuksiltaan täytä esimerkiksi laissa tai muissa määräyksissä asetettuja vaatimuksia, tai jos tavara on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Hinnanalennus ja kaupan purku ovat hyvityskeinoina mahdollisia lähtökohtaisesti silloin, kun virheen oikaisu ei tule kyseeseen tai myyjä ei ole sitä suorittanut kohtuullisessa ajassa virheilmoituksen tekemisestä. Kuluttajalla on oikeus valita tavaran korjaamisen ja uuden tavaran toimittamisen välillä. Myyjä on vastuussa virheen oikaisusta aiheutuvista kustannuksista. Ostaja voi myös korjauttaa tavaran muualla ja vaatia myyjältä aiheutuneiden kulujen korvaamista, mikäli myyjä ei kohtuullisessa ajassa huolehdi virheen oikaisusta. Jos virheen oikaisua ei ole mahdollista toteuttaa tai jollei sitä suoriteta edellä mainitussa kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oikeus vaatia myyjältä hinnanalennusta. Tavaran hintaa alennetaan virheettömän ja virheellisen tavaran arvojen välisen erotuksen verran.
 
Jollei myyjä ole velvollinen tai halukas oikaisun suorittamiseen taikka jos ostajalla on oikeus kieltäytyä oikaisusta, ostaja voi purkaa kaupan, ellei virhe ole vähäinen. Kaupan purkauduttua ostajan on palautettava tuote, sen tuotto sekä siitä saatu muu hyöty myyjälle. Myyjän on viipymättä palautettava sopimuksen perusteella maksetut suoritukset ostajalle, ja hän on velvollinen suorittamaan ostajalle vahingonkorvausta kaupan purkautumisesta. 

Myyjä saa purkaa kaupan, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, ja jos sopimusrikkomus on olennainen. Myyjä saa purkaa kaupan myös noudattamatta jätetyn, kauppahinnan maksamiselle asetetun lisäajan kuluttua. Lisäajan kuluessa kauppa voidaan purkaa vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän aio suorittaa maksua. Myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen purettuaan kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi.

 

 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa