Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu takuuajan jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takuu on myyjän antama vapaaehtoinen lisäetu. Takuun antaja vastaa siitä, että tavara toimii tietyn ajan. Jos kaupan kohteeseen tulee takuuaikana vika, takuun antanut myyjä korjauttaa sen ilman suurempia selvittelyjä ilman, että siitä aiheutuu ostajalle kustannuksia. Virhevastuu taas on eri asia kuin takuu. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan se määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Myyjän virhevastuu siis jatkuu kulutushyödykkeen koko elinkaaren ajan. Elinkaaren alkupuolella ja heti takuuajan päätyttyä myyjän vastuu on suurin, ja vastuu pienenee sitä mukaa kun tavara ikääntyy. Lain mukaan tavaran tulee kestää tavanomaista käyttöä. Jos se ei sitä kestä, on myyjä vastuussa, vaikka takuuaika olisikin päättynyt.

Joissakin tilanteissa myyjä siis vastaa tavaran virheestä myös takuuajan päätyttyä. Jos laitteessa on esimerkiksi valmistusvirhe, joka ilmenee vasta takuuajan jälkeen, myyjä on siitä vastuussa. Tällaisessa tilanteessa ostajan tulee näyttää, ettei vika johdu hänen omasta toiminnastaan tai tavaran normaalista kulumisesta. Kuluttajansuojalaki määrittelee jo valmiiksi tilanteita, jolloin tavarassa on virhe, joka kuuluu myyjän vastuulle. Virhe tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, jos tavara menee rikki nopeammin kuin ostajalla on perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajariitalautakunta on todennut ratkaisuissaan, että laitteen pitäisi kestää vähintään 1- 2 vuotta. Usein odotettavissa oleva kestoikä on myös huomattavasti pidempi, laitteesta riippuen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa