Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu elektroniikan kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos kuluttaja ostaa elektroniikkaa elinkeinonharjoittajalta, sovelletaan kuluttajansuojalakia. Jos taas esimerkiksi yksityishenkilö ostaa tuotteen toiselta yksityishenkilöltä, kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö ei sovellu. Tällöin osapuolten velvollisuudet määräytyvät kauppalain mukaan. Nämä kaksi lakia ovat joiltain osin samansisältöisiä, joskin kuluttajansuojaa koskeva sääntely on ankarampaa ja asettaa myyjälle suuremman vastuun. Kuluttajansuojalain säännöksistä ei lähtökohtaisesti saa poiketa ostajan vahingoksi.

Elektroniikan kaupassa on tiettyjä erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon myyjän vastuuta määriteltäessä. Yksi näistä on tuotteen käyttöikä, jolla on merkitystä erityisesti kuluttajakaupassa. Kuluttajansuojalain mukaan tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. On tyypillistä, että esimerkiksi puhelimiin tai tietokoneisiin saattaa tulla vikoja hyvinkin lyhyen ajan kuluessa ostamisesta. Siitä, kuinka kauan tuotteiden täytyisi kestää, on olemassa lukuisia kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja. Ratkaisujen mukaan kodin elektroniikan tulisi kestää käytössä vuosia, yleisesti ottaen noin neljä vuotta riippuen mm. tuotteen hinnasta.

Toinen elektroniikan kaupassa – erityisesti kuluttajakaupassa – huomioitava asia on takuu. Lienee melko yleistä, että kumpikin osapuoli olettaa myyjän vastuun loppuvan, kun takuu on kulunut umpeen. Näin ei kuitenkaan ole, sillä takuu ei rajoita kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta. Tuotteiden on siis kestettävä edellä mainittu lain ja lautakuntaratkaisujen mukainen aika. Myyjän antama takuu tarkoittaa vain ylimääräistä sitoumusta lakisääteisen virhevastuun lisäksi. Jos esimerkiksi 1000 euron hintaiselle televisiolle on annettu kahden vuoden takuu ja televisio rikkoutuu kahden ja puolen vuoden kuluttua ostohetkestä, on hyvin todennäköistä, että televisiossa katsotaan olevan virhe takuun umpeutumisesta huolimatta.

Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa osapuolet saavat sopia kaupan ehdoista vapaammin kuin kuluttajakaupassa. Etenkin käytetyn elektroniikan kaupassa tavarat myydään usein käyttäen ”sellaisena kuin se on” –ehtoa. Tämäkään ehto ei kuitenkaan poista myyjän vastuuta kokonaan. Vaikka tavara olisi myyty sellaisena kuin se on, siinä on silti virhe, jos myyjä on antanut virheellisiä tietoja tai laiminlyönyt olennaisten tietojen antamisen. Tavarassa on virhe myös silloin, kun tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostaja on perustellusti voinut olettaa.

Elektroniikan kaupassa on myös tyypillistä, että sama virhe saattaa toistua korjauksesta huolimatta, ja lisäksi virheen syy saattaa olla epäselvä. Tämä saattaa johtaa erimielisyyksiin. Jos asia ei ratkea sovinnollisesti, on suositeltavaa olla yhteydessä lakimieheen etenkin, jos kyse on arvokkaasta tavarasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa