Minilex - Lakipuhelin

Myyjän pääasialliset oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän pääasiallisena velvollisuutena on toimittaa ostajalle sovitunlainen tavara tai palvelu sovittuna ajankohtana, ja hänen pääasiallisena oikeutenaan taas on saada sovittu maksu kyseisestä tavarasta tai palvelusta sovittuna ajankohtana.

Myydyn tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan sekä pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä kaupantekohetkellä katsotaan sovitun. Muussa tapauksessa tavaran voidaan katsoa olevan virheellinen. Samoin myyjän on huolehdittava siitä, että tavara vastaa myös niitä tietoja, jotka hän on siitä ennen kauppaa esimerkiksi markkinoinnissaan antanut. Tavaraa ei kuitenkaan katsota virheelliseksi jos myyjä oikaisee mahdolliset virheelliset tiedot ennen kaupan solmimista.

Myyjän on myös toimitettava tavara ostajalle sovittuun määräaikaan mennessä. Mahdollisesta viivästyksestä on ilmoitettava ostajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun este tuli – tai sen olisi pitänyt tulla – myyjän tietoon.

Myyjällä on kuitenkin oikeus pitää tavara tai määräysvalta siihen itsellään siihen asti, kunnes sovittu kauppahinta on maksettu, ellei myyjä ole myöntänyt ostajalle luottoa tai maksunlykkäystä. Jos tavara kuitenkin on tarkoitus lähettää ostajalle toiselle paikkakunnalle, on myyjän lähetettävä tavara sovitusti, mutta hänellä on oikeus estää tavaran tai sitä koskevan asiakirjan luovuttamisen ostajan hallintaan kauppahinnan maksamiseen saakka.

Myyjän on kohtuullisin toimin huolehdittava tavarasta siihen asti, kunnes se siirtyy ostajan hallintaan. Ellei ostaja maksa kauppahintaa sovittuna aikana muusta kuin myyjästä johtuvasta syystä tai ellei hän myötävaikuta kaupan toteutumiseen, myyjällä on oikeus joko vaatia sovittua maksua tai sopimuksen täyttämistä muuten, tai purkaa kauppa ja vaatia lisäksi vahingonkorvausta ostajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus vaatia kauppahinnalle korkoa ja pitää tavara itsellään.

Myyjällä on kuitenkin oikeus purkaa kauppa maksuviivästyksen vuoksi vain silloin, kun viivästys merkitsee olennaista sopimusrikkomusta, tai jos hän antaa ostajalle kohtuullisen mittaisen lisäajan kauppahinnan maksamiselle, eikä ostaja suorita maksua tässä ajassa. Ostajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisen perusteella myyjällä puolestaan on oikeus purkaa kauppa vain silloin, kun sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys ja ostaja käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää se.

Myyjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyy kuitenkin paljon moninaista ja seikkaperäistäkin sääntelyä, ja lisäksi kuluttajaa suojataan kaupassa monin tavoin. Epäselvissä tilanteissa onkin aina viisainta kääntyä ammattilaisen puoleen tilanteen selvittämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa