Minilex - Lakipuhelin

Myyjän oikeus valita asiakkaansa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjällä on mahdollisuus valita asiakkaansa, eli kieltää asiakkaan sisäänpääsy. Valitseminen ei ole mikään yleinen ja ehdoton oikeus, sillä sisäänpääsyn estäminen ei saa olla syrjivää, vaan siihen on oltava perustellut syyt. Myyjä ei saa siis mielivaltaisesti valita asiakkaitaan. Erityisesti on otettava huomioon syrjimättömyysperiaate. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi etnisen tai kansallisen alkuperän, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Porttikielto on käsite, jota laki ei tunne. Kenellekään ei siis voi antaa lain perusteella porttikieltoa, mutta laki ei myöskään kiellä asettamasta sitä. Asiakasta ei kuitenkaan voi määräaikaisesti kieltää tulemasta liikkeeseen, vaan jokainen tapaus on harkittava erikseen. Jos on syytä epäillä, että asiakas ei osaa käyttäytyä, voidaan hänen sisäänpääsynsä estää. Esimerkiksi aikaisempi sopimaton käyttäytyminen voi olla perusteltu syy evätä sisäänpääsy. Järjestyksenvalvojien ohjeiden mukaan järjestyksenvalvojalla on oikeus estää pääsy toimialueelleen henkilöltä, jonka aikaisemman käyttäytymisensä perusteella on syytä epäillä vaarantavan siellä järjestystä tai turvallisuutta tai joka ei täytä ehtoja, jotka tilaisuuden järjestäjä tai alueen haltija on asettanut sinne pääsemiselle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa