Minilex - Lakipuhelin

Myyjän oikeudet kauppalain mukaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän oikeudet ovat johdettavissa kauppalain säännöksistä, mikäli sopimuksen osapuolina on kaksi elinkeinonharjoittajaa tai kaksi kuluttajaa. Jos osapuolina on elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja, sovelletaan kuluttajansuojalain säännöksiä.

Jos ostaja ei maksa kauppahintaa oikeaan aikaan tai ei myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää, eikä tämä johdu myyjästä tai hänen puolellaan olevasta seikasta, myyjä saa vaatia maksua tai sopimuksen täyttämistä muuten. Myyjä saa myös purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Myyjä saa myös pidättää tavaran itsellään, ellei ole myöntänyt luottoa tai maksunlykkäystä. Lisäksi myyjä saa vaatia saatavalleen korkoa.

Myyjä saa purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan häneltä vaadittavalla tavalla ja kun sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys. Edellytyksenä on, että ostaja käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Myyjä saa samoin edellytyksin purkaa kaupan, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan ja sopimuksesta tai olosuhteista käy ilmi, että myyjälle on erityistä merkitystä sillä, että tavara toimitetaan pois. 

Myyjä saa myöskin purkaa kaupan, jos ostaja ei myyjän asettamassa määrätyssä lisäajassa myötävaikuta kauppaan häneltä vaadittavalla tavalla tai nouda tai vastaanota tavaraa, kun sopimuksesta tai olosuhteista ilmenee, että myyjälle on erityistä merkitystä sillä, että tavara toimitetaan pois. Lisäaikaa ollessa vielä jäljellä myyjä saa purkaa kaupan vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän tule täyttämään velvollisuuksiaan lisäajan kuluessa. Lisäaika ei saa olla kohtuuttoman lyhyt.

Jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää tai jos hän ei ajoissa nouda tai vastaanota tavaraa, on myyjällä oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii ostajan menettelyn vuoksi. Edellytyksenä tässäkin on, että sopimuksesta tai olosuhteista ilmenee, että tavaran pois toimittamisella on myyjälle erityistä merkitystä. Ostaja vapautuu korvausvastuusta, mikäli hän osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

Jos ostaja ei voi täyttää sopimusta ajoissa, hänen on ilmoitettava myyjälle esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämismahdollisuuksiin. Jos myyjä ei saa tällaista ilmoitusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun este on tullut tai sen olisi pitänyt tulla ostajan tietoon, myyjällä on oikeus korvaukseen siitä vahingosta, joka olisi voitu välttää, jos hän olisi saanut ilmoituksen ajoissa.

Myyjällä on oikeuksia myös koskien muun muassa ostajan maksuviivästyksiä, sopimuksen täyttämistä ja perättäisluovutustapauksia. Sopimusrikkomustilanteissa on suositeltavaa kysyä neuvoa ammattilaiselta, sillä myyjän oikeudet ja velvollisuudet ovat johdettavissa sekä sopimuksen sisällöstä että monista lakipykälistä, jotka saattavat edellyttää tapauskohtaista tulkintaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa