Minilex - Lakipuhelin

Myyjän oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän oikeutena on saada maksu tavarasta tai palvelusta tiettynä ajankohtana tai sitä vaatiessaan. Myyjällä on myös oikeus olla luovuttamatta tavaraa hallinnastaan ennen, kuin kauppahinta maksetaan. Myyjän velvollisuutena on toimittaa tavara tai palvelu ostajalle.

Kauppalain mukaan, jos ostaja ei maksa kauppahintaa oikeaan aikaan tai myötävaikuta kauppaan, myyjä saa vaatia maksua, sopimuksen täyttämistä muuten tai purkaa kaupan sekä vaatia vahingonkorvausta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa ostajan maksuviivästyksen tai myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, jos ostajan sopimusrikkomusta voidaan pitää olennaisena. 

Myyjällä on oikeus pidättää tavara itsellään sekä vaatia korkoa tai korvausta maksuviivästyksestä, jos viivästys ei johdu foce majeure- tilanteesta eli yleisestä maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta ylivoimaisesta sopimuksen osapuolista riippumattomasta esteestä.

Myyjän velvollisuutena on luovuttaa sopimuksen mukainen tuote tai tehdä sopimuksen mukainen palvelu ostajalle kaupan ehtojen mukaisesti. Myyjän on ilmoitettava tuotteen toimituksessa havaitussa viivästymisessä tai palvelun viivästymisestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun viivästys on tullut myyjän tietoon. 

Jos ostaja huomaa tavarassa virheen, joka ei johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, myyjällä on lain mukaan velvollisuus korjata virhe, toimittaa uusi tuote tai antaa hinnan alennusta. Myyjän oikeudet ja velvollisuudet eivät aina ole yksiselitteisiä, lakipuhelin neuvoo kokemuksella. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa