Minilex - Lakipuhelin

Myyjän oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myös myyjillä on kauppalain mukaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Käytännössä myyjän tehtävä on toimittaa ostajalle sovitunlainen tavara tai palvelu tiettynä ajankohtana. Tähän liittyen myyjällä on myös oikeus saada sovittu maksu kyseisestä tavarasta tai palvelusta tiettynä sovittuna ajankohtana. Mikäli maksun ajankohdasta ei ole sovittu, myyjällä on oikeus saada maksu sitä vaatiessaan. Myyjän on tietenkin toimitettava tavara ostajalle sovittuun määräaikaan mennessä. Mikäli ostaja ei kuitenkaan ole maksanut kauppahintaa oikeaan aikaan tai ei myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kuin voitaisi kohtuudella edellyttää, myyjällä on oikeus vaatia maksua tai sopimuksen täyttämistä muuten. Toisena mahdollisuutena on myyjän oikeus purkaa kauppa ja vaatia vahingonkorvauksia. Myyjällä on myös oikeus pidättää tavara itsellään, mikäli maksu on ostajan puolelta lykkääntynyt. Tämän lisäksi myyjällä on myös oikeus vaatia saatavalleen korkoa.

Myyjällä on myös oikeus lain mukaan purkaa kauppa, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan häneltä vaadittavalla tavalla ja erityisesti silloin, jos sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys. Edellytyksenä on kuitenkin se, että ostajan tuli tämä ymmärtää. Myyjällä on myös oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei nouda tuotetta tai vastaanota sitä oikeaan aikaan. Lisäksi myyjälle tulee olla merkitystä sillä, että tavara noudetaan pois. Ostajalle annettava kuitenkin kohtuullinen lisäaika, mikä ei saa olla liian lyhyt.

Myyjällä on siis myös oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli hän on kärsinyt tulomenetyksiä tai muita vastaavia sen vuoksi, että ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa. Sopimuksesta tulee kuitenkin ilmetä se, että tavaran pois toimittamisella on myyjälle erityistä merkitystä. Ostaja kuitenkin voi vapautua tällaisesta korvausvastuusta, mikäli hän osoittaa esteen johtuvan hänen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.  Jos myyjä ei saa tällaista ilmoitusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun este on tullut tai sen olisi pitänyt tulla ostajan tietoon, myyjällä on oikeus korvaukseen siitä vahingosta, joka olisi voitu välttää, jos hän olisi saanut ilmoituksen ajoissa. Kannattaakin ottaa yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme, mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa