Minilex - Lakipuhelin

Muu kuin Suomeen rekisteröity ajoneuvo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulkomaalla rekisteröidystä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuodusta ajoneuvosta, jossa käytetään polttoaineena muuta ainetta kuin moottoribensiiniä, sekä kuorma-auton perävaunusta on suoritettava ajoneuvoverona kiinteää veroa jokaiselta vuorokaudelta, jona ajoneuvoa Suomessa käytetään. Ajoneuvoa katsotaan käytetyn Suomessa siitä vuorokaudesta alkaen, kun ajoneuvo on saapunut Suomen alueelle, sen vuorokauden loppuun, jona ajoneuvo on poistunut Suomen alueelta. Tämän lisäksi peritään kulutusveroa Suomessa ajetun matkan perusteella.

Velvollinen suorittamaan edellä tarkoitettua veroa on ajoneuvon omistaja tai haltija. Mikäli veroa ei voida kantaa ajoneuvon omistajalta tai haltijalta, voidaan vero maksuunpanna sille, jonka toimesta tai toimeksiannosta ajoneuvoa Suomessa käytetään.

Kiinteää veroa peritään seuraavasti:

Pakettiauto 13,00 euroa; linja-auto 15,00 euroa; kuorma-auto 25,00 euroa; kuorma-auton perävaunu 15,00 euroa vuorokaudelta.

Kulutusveroa suoritetaan Suomessa ajetun matkan perusteella tulo- ja lähtöpäivät mukaan luettuina jokaiselta kalenterivuorokaudelta seuraavasti:

Pakettiauto 0,10 euroa/ km tai vähintään 33 euroa/ vuorokausi; linja-auto 0,15 euroa/ km tai vähintään 60 euroa/ vuorokausi; kuorma-auto 0,60 euroa/ km tai vähintään 225 euroa/ vuorokausi; kuorma-auton perävaunu 0,20 euroa/ km tai vähintään 85 euroa/ vuorokausi. Kuorma-auton perävaunusta peritään kulutusveroa saman pituisen matkan perusteella kuin vetoautosta, ellei matkasta muuta näytetä.

Kiinteä vero ja kulutusvero maksuunpannaan ja kannetaan etukäteen ajoneuvoa maahan tuotaessa. Mikäli maasta vietäessä ajoneuvolla todetaan ajetun Suomessa pidemmän tai lyhyemmän matkan taikka käytetyn pidemmän tai lyhyemmän ajan kuin mitä veroa perittäessä on edellytetty, verotusta oikaistaan. Mikäli oikaisun vuoksi veroa peritään lisää, voidaan lisää perittävän veron määrää korottaa enintään 50 eurolla.

Vastavuoroisuuteen perustuen myönnetään vapautus tai alennus edellä tarkoitetun veron suorittamisesta ulkomailla rekisteröidyistä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuoduista ajoneuvoista tietyissä tapauksissa.

Euroopan unionin jäsenvaltiossa rekisteröity ajoneuvo on vapaa kiinteästä verosta ja kulutusverosta. Venäjällä rekisteröidyt ajoneuvot ovat vapaat kulutusverosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa