Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa konkurssivalvonta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssissa toimitetaan saatavien konkurssivalvonta, joka on keskeinen osa konkurssimenettelyä. Velkojan kannalta konkurssivalvonnan tärkein tehtävä on valvonnan tuottama oikeus jako-osuuteen konkurssiin luovutetuista velallisen varoista. Saadakseen jako-osuutta, velkojan on tehtävä konkurssivalvonta kirjallisesti eli laadittava valvontakirjelmä pesänhoitajalle valvontapäivään mennessä. Valvontakirjelmän sisältövaatimuksista säädetään konkurssilaissa. Kirjelmästä tulee käydä ilmi muun muassa saatavan ja koron määrä sekä peruste ja mahdollinen vaatimus saatavan etuoikeudesta maksunsaannissa.

Pesänhoitaja määrää valvontapäivän eli päivän jolloin velkojien on viimeistään ilmoitettava saatavansa pesänhoitajalle. Pesänhoitajan on myös ilmoitettava valvontapäivä tuomioistuimelle. Saatava katsotaan valvotuksi määräajassa, jos se ilmoitetaan tuomioistuimelle viimeistään valvontapäivänä. Valvontapäivän jälkeen saatavan valvominen voi tulla kyseeseen ainoastaa jälkivalvontana laissa säädettyä maksua vastaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa