Minilex - Lakipuhelin

Saatavan huomioiminen ilman valvontaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti velkojan oikeus jako-osuuteen konkurssissa edellyttää, että tämä on valvonut saatavansa pesänhoitajan määräämän ajan puitteissa. Pesänhoitajalla on kuitenkin eräissä tapauksissa oikeus ottaa konkurssisaatava huomioon myös ilman velkojan suorittamaa valvontaa.

Pesänhoitaja voi merkitä saatavan jakoluetteloehdotukseen ilman valvontaa, jos saatavan perusteesta tai määrästä ei ole epäselvyyttä. Pesänhoitajalla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa velkojalle etukäteen minkä suuruisena hän aikoo huomioida saatavan. Jos suurta määrää samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä saatavia voidaan pitää riidattomina, pesänhoitaja voi erillisen ilmoituksen sijasta tiedottaa, että saatavien valvonta ei ole tarpeen. Pesänhoitajan palkkaturva-asioiden hoitamisen yhteydessä jakoluetteloon merkitsemä työsuhteesta johtuva saatava katsotaan valvotuksi velkojan toimenpiteistä riippumatta.

Pesänhoitajan oma-aloitteinen saatavan ottaminen jakoluetteloehdotukseen ei kuitenkaan estä velkojaa suorittamasta normaalia konkurssivalvontaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa