Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa jälkiperäisteos?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jälkiperäisteoksia ovat käännös, muunnelma sekä kokoomateos. Sillä, joka on kääntänyt teoksen tai muunnellut sitä tahi saattanut sen muuhun kirjallisuus- tai taidelajiin, on tekijänoikeus teokseen tässä muodossa, mutta hänellä ei ole oikeutta määrätä siitä tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen. Näiden teosten tekijän saa omalle teokselleen tekijänoikeussuojan. Käännös on itsensä selittävä; se tarkoittaa jonkun teoksesta tehtyä käännöstä, kuten englanninkielisestä alkuperäisteoksesta tehtyä suomenkielistä käännöstä. Muunnelma taas tarkoittaa teosta, joka on aikaansaatu jotenkin muuttamalla teosta esimerkiksi musiikkikappaleesta tehty uusi sovitus.  Toiseen teoslajiin muuttamisesta on kysymys esimerkiksi silloin, kun kirjan pohjalta tehdään elokuva. Vain vähäinen muuntelu ei tuota tekijänoikeussuojaa. Myös muunnelmateoksen on oltava tekijänsä luovuuden tulos. Sillä, joka on kääntänyt teoksen tai muunnellut sitä tai saattanut sen muuhun kirjallisuus- tai taidelajiin, on tekijänoikeus teokseen tässä muodossa. Käännöksen tai muunnelman tekijällä ei ole oikeutta määrätä teoksestaan sillä tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen. Käännöksen tai muunnelman tekijänoikeus ei rajoita alkuperäisen teoksen luojan tekijänoikeutta. Tällaisten jälkiperäisten teosten kohdalla puhutaan useimmiten epäitsenäisestä muunnelmasta. 

Kokoomateos tarkoittaa teosta, joka on saatu aikaiseksi yhdistämällä teoksia tai niiden osia toisiinsa. Sillä, joka on sanotulla tavoin aikaansaanut kirjallisen tai taiteellisen kokoomateoksen, on siihen tekijänoikeus, mutta myöskään hänen oikeutensa ei rajoita oikeutta ensiksi mainittuihin teoksiin.

Kun joku teosta vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeutensa riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen. Tällöin puhutaan siten siis niin sanotusta vapaasta muunnelmasta. Vapaan muunnelman tekijänoikeus riippuu siitä, ylittääkö muunnelma teoskynnyksen eli onko kyse uudesta ja itsenäisestä teoksesta. Lähtökohtaisesti taiteessa ja kirjallisuudessa on hyvinkin tavallista ottaa vaikutteita aikaisemmista teoksista. Inspiraation ja ideoiden ottaminen on täysin sallittua, jos teokset riittävästi eroavat toisistaan. Arvioitaessa onko kyse vapaasta muunnelmasta, joka saa itsenäistä tekijänoikeussuojaa, suoritetaan teosten välillä samankaltaisuusvertailu. Mikäli samankaltaisuusvertailu ei osoita riittävää samanlaisutta alkuperäiseen teokseen, ei myöhemmän teoksen tekijänoikeus riipu alkuperäisestä teoksesta. Esimerkiksi teoksista tehdyt parodiat on useimmiten katsottu vapaiksi, eli tisenäisiksi, muunnelmiksi. Rajanveto vapaan muunnelman ja lupaa edellyttävän muunelman välinen rajanveto on kuitenkin monesti häilyvä ja arviointi tulee suorittaa tapauskohtaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa