Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa aktiivinen työrauhavelvollisuus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Passiivinen työrauhavelvollisuus ei itsessään ulotu yksittäisiin työntekijöihin, mutta yhdistyksille on asetettu valvontavelvollisuus huolehtia siitä, että työntekijät noudattavat työehtosopimuksen määräyksiä ja työrauhavelvollisuutta. Tämä yhdistysten valvontavelvollisuus tarkoittaa aktiivista työrauhavelvollisuutta. Valvontavelvollisuus kohdistuu työehtosopimukseen sidottuihin yhdistyksiin, mutta myös näiden alayhdistyksiin. Valvontavelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaisen jäsenyhdistyksen tai henkilöjäsenen menettelyä, joka on eronnut tai erotettu yhdistyksestä.

Aktiivinen työrauhavelvollisuus asettaakin liitoille ja yhdistykselle vastuun siitä, että näiden jäsenet noudattavat myös työrauhavelvollisuutta ja näin välttävät kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä. Yhdistysten on aktiivisin ja tehokkain keinoin estettävä kielletyt työtaistelutoimenpiteet. Aktiivinen työrauhavelvollisuus asettaa lisäksi velvollisuuden aktiivisten toimenpiteiden käyttämiseen työtaistelutoimenpiteiden estämiseksi tai lopettamiseksi. Toimenpiteet on aloitettava ennen työnseisauksen aloittamista, jos yhdistyksellä on tieto tulevaisuudessa tapahtuvasta työnseisauksesta. Valvontavelvolliset yhdistykset eivät saa tukea kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä.

Vaikka työrauhavelvollisuus asettaakin velvollisuuksia työrauhan takaamiseksi, voi yhdistys vapautua vastuusta, jos se on tehnyt voitavansa työrauhan säilyttämiseksi. Yhdistysten onkin ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin keinoihin valvontavelvollisuutensa täyttämiseksi. Aktiivisen työrauhavelvollisuuden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet valitaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Työrauhavelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä lakimiestemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa