Minilex - Lakipuhelin

Mitä ovat osatuomio ja välituomio?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asian ratkaisu kokonaisuudessaan on aina pääsääntö tuomioistuimessa silloinkin, kun oikeudenkäynnissä on käsitelty yhdessä useita itsenäisiä kanteita. Tietyissä tapauksissa voidaan kuitenkin ratkaista erikseen osa käsiteltävästä asiasta osatuomiolla tai välituomiolla.

Osatuomio tarkoittaa kanteen itsenäisen osan ratkaisemista erikseen tuomiolla. Osatuomiolla siis ratkaistaan jokin tai jotkin asiassa esitetyt vaatimukset, jonka jälkeen oikeudenkäyntiä jatketaan muilta osin. Tuomioistuin voi lisäksi ratkaista osatuomiolla erikseen vaatimuksen sen osan, joka on myönnetty. Vaatimusten itsenäisyys tarkoittaa, että asian kyseisen osan ratkaisulla ei ole vaikutusta muun osan ratkaisemiseen ja että asiassa myöhemmin esitettävä selvitys ei toisaalta ulota vaikutustaan osatuomiolla ratkaistuun asian osaan. Saamisvaatimusta ja sitä vastaan esitettyä kuittausvaatimusta ei kuitenkaan saa ratkaista erikseen osatuomioilla, vaan ne on ratkaistava yhdessä, ellei sitten pääsaatavaa koskevaa vaatimusta ratkaista yksipuolisella tuomiolla.

Oikeudenkäynnissä voidaan antaa myös välituomio, joka koskee osatuomion tavoin jotain tiettyä vaatimusta. Välituomio tarkoittaa siis sellaista muuta kanteen tai samaa asiaa koskevan kysymyksen ratkaisemista, jonka selvittämisestä kanteen tai vaatimuksen ratkaiseminen muilta osin riippuu. Välituomiolla ratkaistavan asian ratkaiseminen on tärkeää, jotta saadaan juttu kokonaisuudessaan ratkaistuksi. Välituomiolla ratkaistavalla asialla on sellainen merkitys muihin vaatimuksiin, että se on saatava ratkaistuksi ennen jutun muun osan ratkaisemista. Tuomioistuin voi tällöin määrätä, että asian käsittelyä muilta osin jatketaan vasta sen jälkeen, kun välituomio on saanut lainvoiman.

Erona välituomiolla ja osatuomiolla on siis se, että välituomio vaikuttaa asian muun osan ratkaisemiseen, kun taas osatuomio ei. Osatuomio on lisäksi erikseen täytäntöönpantavissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa