Minilex - Lakipuhelin

Tuomio annetaan istunnossa tai kansliassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päätösneuvottelun jälkeen tuomioistuin julistaa tuomionsa. Päätösneuvottelu on pidettävä heti pääkäsittelyn jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tarkoituksena kuitenkin on, että asianosaiset saisivat alioikeudessa kuulla tuomion sisällön perusteluineen ennen poistumistaan istuntopaikalta. Asianosaisille annetaan aina jäljennös tuomiosta toimituskirjana. Tuomiota julistettaessa on ilmoitettava vain tuomion perustelut ja tuomiolauselma, jollei tuomion julistaminen kokonaisuudessaan ole tarpeen. Asianosaisten suostumuksella perustelutkin voidaan tällöin ilmoittaa ainoastaan pääpiirteittäin. Jos tuomiosta on äänestetty, siitä on ilmoitettava tuomion julistamisen yhteydessä.

Jos ratkaistava juttu on laaja tai erityisen vaikea ja tuomioistuin tarvitsee enemmän aikaa ratkaisun tekemiseen, annetaan tuomio kirjallisesti tuomioistuimen kansliassa. Tuomio on asianosaisten saatavissa tuomioistuimen kansliassa, pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä. Jos tuomiota ei voida erityisestä syystä antaa 14 päivän määräajassa, se on annettava niin pian kuin mahdollista. Käsittelyn päättyessä paikalla oleville asianosaisille on ilmoitettava tuomion antamispäivä. Yksipuolisen tuomion antamisesta ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa asianosaisille.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Hovioikeuden tuomio julistetaan, jos asiassa on toimitettu pääkäsittely, suullisesti asianosaisille pääkäsittelyn päättymisen jälkeen. Se voidaan myös antaa hovioikeuden kansliassa. Tuomio ja lopullinen päätös on tällöin annettava 30 päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä. Jos ratkaisua ei voida erityisestä syystä antaa sanotussa määräajassa, se on annettava niin pian kuin mahdollista.

Korkein oikeus antaa tuomionsa kirjallisesti päivättynä sille päivälle, josta alkaen se on asianosaisen saatavissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa