Minilex - Lakipuhelin

Riita-asiassa annettava yksipuolinen tuomio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa annettavalla yksipuolisella tuomiolla tarkoitetaan asianosaisten passiivisuuden perusteella annettua tuomiota. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa pelkästään sellaisten riita-asioiden osalta, joissa sovintoa pidetään sallittuna. Yksipuolista tuomiota voidaan luonnehtia eräänlaiseksi prosessin tehostuskeinoksi. Siihen voidaan hakea muutosta takaisinsaantikanteella yksipuolisen tuomion antaneelta käräjäoikeudelta.

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa riita-asian oikeudenkäynnissä kolmessa eri vaiheessa: vastaajan jättäessä vastaamatta haastehakemukseen, jolloin yksipuolinen tuomio toimii ikään kuin sanktiona vastaajan passiiviselle menettelylle sekä myös valmistelun tai pääkäsittelyn aikana. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös silloin, vaikka vastaaja olisikin vastannut haasteeseen, mutta hän ei ole esimerkiksi esittänyt minkäänlaisia perusteita vastustamiselleen tai hänen esittämänsä perusteet ovat asiaankuulumattomia, eikä niillä ole sen vuoksi merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Kantajan ei tarvitse erikseen vaatia asian ratkaisemista yksipuolisella tuomiolla, vaan tuomioistuin voi vain päättää antaa asiassa yksipuolisen tuomion. Kantajan vaatimuksesta asia voidaan ratkaista yksipuolisella tuomiolla myös valmisteluistunnossa, mikäli vastaaja ei ole saapunut paikalle tai hän on laiminlyönyt häneltä pyydetyn kirjallisen lausuman antamisen. On myös mahdollista, että kantaja jää passiiviseksi, jolloin asia ratkaistaan häntä vastaan yksipuolisella tuomiolla. Tällainen tilanne on kuitenkin harvinaisempi. Jos kumpikaan asianosaisista ei saavu asian valmisteluun tai pääkäsittelyyn, oikeudenkäyntiä ei enää jatketa. Kanne tulee hylätä tuomiolla, jos se on selvästi perusteeton.

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa siis silloin, kun joko vastaaja tai kantaja on pysynyt passiivisena tai asiaa on vastustettu tavalla, jolla ei ole merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Riita-asiassa annettavan yksipuolisen tuomion etuna on se, että se on tehokkaasti täytäntöönpantavissa. Kuitenkin sen antamiseen voi liittyä joissakin tapauksissa riski jopa virheellisestä ratkaisusta. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, jos vastaaja on estynyt tulemaan paikalle vaikkapa sairauden vuoksi ja tuomioistuin tätä seikkaa tietämättä antaa yksipuolisen tuomion vastaajaa vastaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]