Minilex - Lakipuhelin

Mitä on palkkasyrjintä?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole perusteltua ottaen huomioon työntekijöiden asema ja tehtävät. Työnantajalla on velvollisuus olla tasa-arvoinen myös palkkojen suhteen. Lähtökohtana on se, että samasta työstä maksetaan sama palkka sekä miehelle, että naiselle. Jos palkkojen erisuuruisuus perustuu sukupuoleen, on kysymyksessä laissa säädetty palkkasyrjintä.

Kiellettyä on siten soveltaa johonkin työntekijään epäedullisempia palkkaehtoja kuin muihin työntekijöihin, jotka ovat työnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa työssä. Epäedullisempi asema muodostuu silloin, jos työntekijälle esimerkiksi maksetaan pienempää palkkaa kuin yhdelle tai useammalle työkaverille, jotka tekevät samoja töitä. Mikäli työnantaja on rikkonut palkkasyrjinnän kieltoa, on hän velvollinen maksamaan hyvitystä loukatulle. Hyvitystä määrättäessä on otettava huomioon mm. syrjinnän laatu ja kestoaika. Hyvityksestä laissa säädettyä vähimmäismäärää voidaan joissain tapauksissa erinäisten syiden takia kuitenkin alentaa tai poistaa kokonaankin. Työnantaja voi lisäksi osoittaa, että hänen menettelynsä on johtunut jostakin muusta, hyväksyttävästä perusteesta kuin sukupuolesta. Mikäli tällainen muu, hyväksyttävä peruste on ollut työnantajan menettelylle, ei työnantaja ole rikkonut palkkasyrjinnän kieltoa.

Palkkasyrjintä edellyttää siis sitä, että syrjintä nimenomaan tapahtuu sukupuolen perusteella. Syrjintää ei tällöin ole se, jos mies saa pienempää palkkaa kuin nainen, joka työskentelee vaativuusasteeltaan vaativammassa työssä. Vaativampi työ voi vaatia esimerkiksi tiettyä osaamista tai olla vastuullisempaa. Lisäksi silloin, kun palkkaa maksetaan työn tuloksen perusteella, saattaa erisuuruiselle palkalle olla hyväksyttävä peruste. Palkkasyrjintään liittyvät tapaukset vaativat siis usein tapauskohtaista arviointia, joten palkkasyrjintäepäilyissä on hyvä olla yhteydessä oikeudellisiin asiantuntijoihin. Mikäli haluat apua palkkasyrjintään liittyvässä asiassa, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme soittamalla alla näkyvään numeroon. 

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »