Minilex - Lakipuhelin

Milloin myyjällä on oikeus purkaa kauppa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajan lisäksi myös myyjällä on oikeus purkaa kauppa. Purkutilanteita voidaan käsitellä ja jakaa edelleen maksuviivästystilanteisiin, myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönteihin sekä perättäisluovutustapauksiin.

Mikäli kyseessä ostajan maksuviivästys, myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli maksuviivästys merkitsee olennaista sopimusrikkomusta. Purkukynnyksenä voidaan näin ollen pitää olennaisuutta. Myyjä voi myös asettaa ostajalle määrätyn lisäajan, jonka kuluessa kauppahinta tulee maksaa. Mikäli lisäaika ei ole kohtuuttoman lyhyt, eikä ostaja lisäajankaan kuluessa suorita kauppahintaa, myyjä saa purkaa kaupan. Myyjä saa purkaa kaupan jo lisäajan kuluessa, mikäli ostaja ilmoittaa, että hän ei tule täyttämään velvoitteitaan. Tilanne on toinen, mikäli ostaja on saanut tavaran jo haltuunsa. Myyjä saa tällöin purkaa kaupan vain, mikäli hän on pidättänyt siihen oikeuden taikka vaihtoehtoisesti mikäli ostaja torjuu tavaran.

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja laiminlyö hänen myötävaikutusvelvollisuutensa ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys ja ostaja käsitti tämän, taikka hänen olisi pitänyt tämä käsittää. Purkuoikeus on samoin edellytyksin, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan. Tämän lisäksi edellytetään, että sopimuksesta tai muuten käy ilmi, että tavaran noutamisella on myyjälle erityistä merkitystä. Jos kauppahinta on maksettava vähitellen kustakin erästä erikseen ja jonkin erän maksu viivästyy, myyjä saa purkaa kaupan tämän erän osalta niiden säännösten mukaisesti, jotka muuten koskevat koko kaupan purkamista.

On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että myyjällä on kaupan purun suhteen ilmoittamisvelvollisuus ostajalle. Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi taikka ostajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ellei hän ilmoita ostajalle purkamisesta ennen kuin tämä on täyttänyt velvollisuutensa. Purkamisoikeus voi tulla kyseeseen myös ennakoidun sopimusrikkomuksen tapauksissa. 

Säännökset muun muassa ostajan sekä myyjän velvollisuuksista ja viivästys- ja virhetilanteista eivät ole aivan yksinkertaisia. Kysymyksien suhteen kannattaakin kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa