Minilex - Lakipuhelin

Mikä on työsuhdetuotos?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka tekijänoikeus kuuluu lähtökohtaisesti sille, joka on luonut teoksen, työsuhteessa syntynyt teos saattaa kuulua työnantajalle. Tekijänoikeuslaissa ei ole säännelty tarkemmin, kenelle työsuhteessa luodun teoksen oikeudet kuuluvat. Selkeintä olisikin, jos työntekijä ja työnantaja kirjallisesti sopisivat työntekijän työsuhteessa luomien teosten tekijänoikeuksien hallinnasta. Tietokoneohjelmat muodostavat poikkeuksen säännöstyhjiöstä. Jos tietokoneohjelma ja siihen välittömästi liittyvä teos on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä, tekijänoikeus tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyy työnantajalle. Sama koskee vastaavasti myös virkasuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja siihen välittömästi liittyvää teosta. Tekijänoikeudet eivät kuitenkaan siirry silloin, kun kyseessä on korkeakoulun opetus- ja tutkimustyössä itsenäisesti toimivan tekijän luoma tietokoneohjelma tai siihen välittömästi liittyvä teos. Työsuhteessa luotuihin tietokoneohjelmiin rinnastetaan tässä tapauksessa vastaavasti työ- ja virkasuhteesta johtuvia tehtäviä täytettäessä luotu tietokanta. Muiden kuin tietokoneohjelmien osalta on tekijänoikeuksien haltijaa punnittaessa otettava huomioon sekä työoikeudesta että tekijänoikeudesta johtuvat näkökannat. Yleisenä sääntönä on pidetty, että työsuhteen tarkoitusta palvelevien teosten oikeudet kuuluvat työnantajalle. Yleensä ennen työsuhdetta käydään ainakin keskustelu työnlaadusta, jolloin työntekijän oletetaan usein ymmärtävän, että esimerkiksi uutistyössä julkaistun uutisen tekijänoikeus on lehdellä. Jos työntekijällä on työsuhteesta riippumattomia teoksia, on niiden luominen hyvä jättää selkeästi työajan ulkopuolelle, jottei teoksen oikeuksien voida katsoa kuuluvan työnantajalle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa