Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rahoituslaitos?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Rahoituslaitosten toimintaa säädellään laeilla ja ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään, eli keskuspankkiin, muihin rahalaitoksiin ja muihin rahoituksen välitystä harjoittaviin laitoksiin. Keskuspankkiryhmään luetaan sekä Suomen Pankki että Euroopan keskuspankki. Suomen Pankin tehtävänä on toteuttaa Euroopan keskuspankin määrittelemää rahapolitiikkaa ja esimerkiksi huolehtia rahan liikkeelle laskemisesta ja valuuttavarannon hoidosta ja hallussapidosta.

Muita rahalaitoksia ovat talletuspankit ja rahamarkkinarahastot. Ne välittävät rahoitusta ottamalla vastaan talletuksia ja myöntämällä omaan lukuunsa lainoja ja arvopaperisijoituksia. Muita rahoituksen välitystä harjoittavia laitoksia ovat Finanssivalvonnan toimiluvan omaavat luottolaitokset sekä esimerkiksi sijoitusrahastot ja kehityspääomayhtiöt.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »