Minilex - Lakipuhelin

Massavelka on konkurssipesän omaa velkaa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Massavelalla tarkoitetaan konkurssipesän omaa velkaa. Massavelka on sellainen velka, josta konkurssipesä vastaa. Konkurssivelallinenkin on vastuussa konkurssipesän velasta, mutta vain konkurssipesään kuuluvalla omaisuudella. Massavelkana pidetään sellaista saatavaa, joka syntyy konkurssin alkamisen jälkeen. Näin ollen konkurssipesä vastaa sellaisesta velasta, joka johtuu konkurssimenettelyn aikana syntyneistä konkurssikustannuksista. Näitä kustannuksia syntyy esimerkiksi pesänhoitajan palkkioista, oikeudenkäyntikuluista ja yleensä pesän hoitoon liittyvistä toimista.

Toiseksi massavelka voi perustua konkurssipesän tekemään sopimukseen kuten sen solmimaan vuokrasopimukseen. Lisäksi konkurssipesä vastaa myös sellaisesta velasta, josta se on suoraan lain nojalla vastuussa. Konkurssipesän on pidettävä toiminnastaan kirjanpitoa ja tästä kirjanpidosta käyvät myös ilmi konkurssipesän velat. Konkurssipesän velvollisuutena on maksaa massavelkoja pesän varoista sitä mukaa kuin ne erääntyvät.

Konkurssipesän velkojalla ei ole mahdollisuutta valvoa saataviaan konkurssissa. Valvonta liittyy konkurssisaatavien valvontaan, joka puolestaan tapahtuu konkurssin velkaselvittelyn yhteydessä. Konkurssisaatavalla tarkoitetaan sellaista saatavaa, joka on syntynyt ennen konkurssin alkamista kun taas massavelka on syntynyt konkurssin alkamisen jälkeen. Konkurssipesä voidaan toki asettaa konkurssiin, jolloin puhutaan massakonkurssista. Tässä tapauksessa massaveloista tulee konkurssisaatavia konkurssipesää koskevassa konkurssimenettelyssä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »