Minilex - Lakipuhelin

Vahvistetun jakoluettelon muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahvistettu jakoluettelo on tarkoitettu pysyväksi ratkaisuksi konkurssin velkaselvittelyssä. Velkaselvittely tapahtuu kuitenkin usein nopealla aikataululla ja siksi jakoluetteloon saattaa jäädä virheitä.

Tuomioistuimella on konkurssilaissa säädetyin edellytyksin oikeus sekä oikaista että muuttaa jo vahvistamaansa jakoluetteloa. Jakoluettelon oikaiseminen tai muuttaminen voi olla tarpeellista, jos jakoluetteloon on jäänyt esimerkiksi kirjoitus- tai laskuvirhe. Konkurssilain mukaan tuomioistuin voi jakoluettelon vahvistamisen jälkeen, pesänhoitajan tai velkojan hakemusesta, ottaa jakoluettelossa huomioon saatavan tai etuoikeuden, joka on velkojasta riippumattomasta syystä jäänyt käsittelyssä tapahtuneen virheen, laiminlyönnin tai muun sellaisen syyn vuoksi ottamatta huomioon. Jakoluetteloa voidaan muuttaa myös jos velkojalle on takaisinsaannin perusteella syntynyt tarve valvoa saatavansa tai jos saatava ei muun syyn vuoksi ollut eikä sen pitänytkään olla velkojan tiedossa ennen jakoluettelon vahvistamista.

Vahvistetun jakoluettelon oikaiseminen tai muuttaminen ei estä varsinaista muutoksenhakua siihen tuomioistuimen päätökseen, jolla jakoluettelo on vahvistettu.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa