Minilex - Lakipuhelin

Luovutuksen saajan suoja kiinteistön kaksoisluovutustapauksissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaksoisluovutus tarkoittaa tilannetta, jossa kiinteistö on luovutettu kahdelle eri osapuolelle. Kaksoisluovutus tapahtuu takautuvassa sivullissuhteessa. Molemmat luovutuksensaajat johtavat silloin oikeutensa samalta luovuttajalta. Tällöin kysymys kuuluu, kummalla on oikeus kiinteistöön.

Pääsääntö on aikaprioriteettiperiaate eli ensimmäinen saanto on pysyvä. Tällöin kiinteistön ensimmäinen ostaja saa kiinteistön itselleen. Myöhempi luovutuksensaaja voi kuitenkin saada vilpittömään mieleen perustuvaa suojaa lainhuudon avulla.

Myöhempi saanto saa etusijan, jos sille haetaan lainhuutoa ensin eikä luovutuksensaaja saannon tapahtuessa tiennyt aikaisemmasta luovutuksesta. Henkilöltä edellytetään niin sanottua perustettua vilpitöntä mieltä eli hän ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää aikaisemmasta luovutuksesta.

Tiedot kiinteistön luovutuksista merkitään aina lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Mikäli tieto kiinteistön luovutuksesta on sinne ehtinyt mennä, ei myöhempi luovutuksensaaja siis enää voi saada vilpittömän mielen suojaa. Hänen vilpitön mielensä arvioidaankin luovutuskirjan vahvistamishetken mukaan. Jos myöhemmälle luovutuksensaajalle ei myönnetä hakemuksen perusteella lainhuutoa tai jos saanto muuten julistetaan pätemättömäksi, menettää hän vilpittömän mielen ja lainhuudon perusteella saaman etusijansa.

Luovuttajan myöhempiä konkurssivelkojia vastaan luovutuksensaaja on suojattu jo pelkän luovutussopimuksen perusteella. Poikkeuksena ovat panttivelkojat, joiden vilpitöntä mieltä suojataan. Panttioikeus on pysyvä (ja siten luovutuksensaajaa sitova), vaikka panttioikeuden perustaja (luovuttaja) on ennen panttausta luovuttanut kiinteistön, jollei panttivelkoja tiennyt luovutuksesta.

Kiinteistön määräosan ja määräalan luovutukseen ja lainhuutoon sovelletaan samoja säännöksiä kuin koko kiinteistöön. Yllä oleva koskee myös erityisen oikeuden etusijaa suhteessa kiinteistön luovutukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa