Minilex - Lakipuhelin

Luottolaitoksen sisäiset liiketoimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luottolaitosten, kuten pankkien, on ilmoitettava sisäisistä liiketoimistaan luottolaitosten toimintaa valvovalle Finanssivalvonnalle. Sisäisten liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee luottolaitosten lisäksi myös sijoituspalveluyrityksiä sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä.

Sisäisestä, eli keskinäisestä liiketoimesta on kyse ensinnäkin silloin, kun toisena osapuolena on itse luottolaitos ja toisena yritys, joka kuuluu luottolaitoksen kanssa samaan konserniin tai yritys, joka on luottolaitoksen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen omistusyhteysyritys. Sisäisistä liiketoimista on kyse myös silloin, kun luottolaitoksen lisäksi liiketoimen toinen osapuoli on luottolaitoksen tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen perustama eläkesäätiö tai eläkekassa, jonka toimintapiiriin sen perustajan työntekijät kuuluvat.

Finanssivalvonnan mukaan ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on varmistaa se, että se saa valvomiltaan tahoilta tiedot, joiden avulla Finanssivalvonnan on mahdollista seurata valvomiensa yritysryhmien välisiä liiketoimia ja niiden vaikutusta mm. vakavaraisuuteen ja tulokseen. Finanssivalvontahan yrittää nimenomaan valvoa sitä, etteivät luottolaitokset ottaisi toiminnassaan niin suuria riskejä, että niistä aiheutuisi vaaraa luottolaitosten vakavaraisuudelle. Ilmoitus sisäisistä liiketoimista on tehtävä neljännesvuosittain sellaisista liiketoimista, joiden arvo ylittää miljoona euroa tai 5 prosenttia luottolaitoksen omista varoista.

Joistakin liiketoimista, kuten tavanomaisesta maksuliikenteestä tai kiinteistöjen vuokraamisesta, on ilmoitettava ainoastaan perustiedot, joita ovat hinnoittelu, palkkio, korko, jakoperuste, vakuus, maksuaika ja merkittävät ehdot. Toisista liiketoimista, kuten esimerkiksi osakesijoituksista, luotoista ja takauksista on annettava yksityiskohtaiset tiedot, joita ovat liiketoimen osapuolet, kauppahinta, käypä arvo tai merkintähinta, luoton tai vakuuden määrä, vakuus- ja muut lainaehdot, poikkeamat alkuperäisestä takaisinmaksusuunnitelmasta, osingot, jaettu voitto, takuupääoman korot ja muut erityiset ehdot.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa