Minilex - Lakipuhelin

Luottolaitoksen johtamiseen vaaditaan luotettavia henkilöitä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Luottolaitostoimintaa koskevan lainsäädännön mukaan luottolaitoksen hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon tulee johtaa luottolaitosta, kuten esimerkiksi pankkia, ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Näiden pankin johdosta vastaavien henkilöiden tulee olla luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Heiltä vaaditaan myös yleinen luottolaitostoiminnan tuntemus siinä laajuudessa kuin se kyseisen luottolaitoksen toiminnan luonteen ja laajuuden suhteen on tarpeen.

Milloin luottolaitostoimintaa johtavaa henkilöä sitten ei pidetä luotettavana? Häntä ei pidetä lain mukaan luotettavana ensinnäkään silloin, mikäli hänet on arviointihetkeä edeltävän viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen edellisen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen sellaisesta rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan sopimaton johtamaan luottolaitosta. Luonnollisena esimerkkinä tällaisesta rikoksesta käy vaikkapa maksuvälinepetos. Henkilöä voidaan pitää epäluotettavana myös silloin, kun hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi johtamaan luottolaitostoimintaa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa