Minilex - Lakipuhelin

Lentokelpoisuuden ylläpitäminen ja valvonta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän on pidettävä huolta ilma-aluksen lentokelpoisuudesta. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi omistajan, haltijan tai käyttäjän on huolehdittava eräistä lentokelpoisuuteen vaikuttavista seikoista.

Omistajan, haltijan tai käyttäjän on huolehdittava, että kaikki turvalliseen käyttöön vaikuttavat viat ja vauriot korjataan, ja että ilma-alus huolletaan sille kuuluvan huolto-ohjelman mukaisesti. Ilma-aluksen huolto-ohjelman ja siihen tehtävät muutokset hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto tai lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, mikäli tällainen hallintaorganisaatio on asetettu huolehtimaan lentokelpoisuudesta jäljempänä selostetulla tavalla. Ilma-aluksen, jonka suunnittelu on yksinkertainen ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 2 730 kilogrammaa, huolto-ohjelman hyväksyy kuitenkin ilma-aluksen lentokelpoisuudesta vastaava omistaja, haltija tai käyttäjä. Lentokelpoisuudesta huolehtivan henkilön on myös huolehdittava, että henkilöt, joiden on pidettävä huolta ilma-aluksen lentokelpoisuudesta, noudattavat lentokelpoisuusmääräyksiä sekä muita määräyksiä, jotka vaikuttavat jatkuvaan lentokelpoisuuteen tai joita Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut. Omistajan, haltijan tai käyttäjän tulee huolehtia myös, että ilma-alukseen ja sen laitteisiin ja osiin tehtävät korjaukset ja muutokset toteutetaan siten, että ilma-aluksella on turvallista lentää ja että ilma-alus sekä sen laitteet ja osat täyttävät Liikenteen turvallisuusviraston määräykset. Hänen on myös huolehdittava, että ilma-aluksella lennetään huollon jälkeen koelento, jollei ilma-aluksen lentokelpoisuudesta voida muutoin varmistua.

Ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä voi kuitenkin sopimuksella antaa edellä mainitut huolehtimistehtävät tai osan niistä Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymälle ja valvomalle lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle. Kun kyseessä on ilma-alus, jonka lentoonlähtömassa on vähintään 2 730 kilogrammaa ja jonka suunnittelu ei ole yksinkertainen, nämä tehtävät on kuitenkin pakko antaa tällaiselle hallintaorganisaatiolle tai niiden hallinnasta on tehtävä muu vastaava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä järjestely.

Ilma-alusten lentokelpoisuutta valvotaan Liikenteen turvallisuusviraston toteuttamilla tarkastuksilla ja katsastuksilla. Virastolla on myös oikeus määrätä ilma-aluksella lennettäväksi koelentoja. Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä vastaavat tällaisten koelentojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää apuna valvonnassa lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiota tai muuta koti- tai ulkomaista asiantuntijaa. Valvonnalla selvitetään, täyttävätkö ilma-alus, sen varustus, käyttö ja huoltotoiminta yleisesti lentokelpoisuuden vaatimuksen ja ilmailumääräykset.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »