Minilex - Lakipuhelin

Ilma-aluksen kansallisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ilma-aluksen kansallisuus määräytyy pääsääntöisesti sen valtion mukaan, jossa alus on rekisteröity. Ilma-alus tulee näin ollen rekisteröidä Suomessa ylläpidettävään ilma-alusrekisteriin tai sotilasilma-alusrekisteriin, jotta alus voi saada Suomen kansallisuuden. Ilma-aluksen rekisteröiminen Suomessa on pyritty estämään, mikäli rekisteröimisellä ei voida katsoa olevan toiminnallisesti järkevää perustetta tai liittymäkohtaa Suomeen. Suomessa rekisteröimistä on pidetty perusteltuna silloin, kun ilma-alukset ovat Suomen viranomaisten toimialueella joko omistuksen, hallinnan tai pääasiallisen käytön vuoksi.

"Kansallisiksi ilma-aluksiksi" on kutsuttu sellaisia ilma-aluksia, joita Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ei ole ottanut omalle vastuulleen. Silloin, kun kyse on kansallisesta ilma-aluksesta, vastaavat siitä siis valtion viranomaiset. "Tyyppihyväksytyiksi kansallisiksi ilma-aluksiksi" on voitu kutsua sellaisia vanhoja ilma-aluksia, jotka on esimerkiksi muutettu tieteellistä tarkoitusta varten. Tällaisiksi on lisäksi voitu kutsua valtion ilma-aluksia ja vanhoja sotilasilma-aluksia. Myös edellä mainittuja tyyppihyväksyttyjä kansallisia ilma-aluksia yhdistää se, ettei Euroopan lentoturvallisuusvirasto vastaa niistä.

Ilma-aluksella tulee olla joko Suomen kansallisuus tai jonkin Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimukseen (Chicagon yleissopimus) sitoutuneen valtion kansallisuus, jotta ilma-alus voi harjoittaa ilmailua Suomen alueella. Suomen alueella ilmailuun voi olla oikeus kuitenkin myös erityisluvalla, joka voidaan tietyissä tilanteissa saada Liikenne- ja viestintävirastolta, Traficomilta.

Voiko ilma-aluksen kansallisuus muuttua?

Ilma-aluksen kansallisuuden kannalta on olennaista huomioida, että ilma-alus voidaan rekisteröidä pelkästään yhdessä valtiossa niin, ettei ilma-alus voi olla useamman eri valtion rekisterissä samaan aikaan. Tästä huolimatta rekisteröinti voidaan joissain tilanteissa siirtää uuteen valtioon, jolloin myös ilma-aluksen kansallisuuden voidaan katsoa muuttuvan.

Ilma-aluksen kansallisuustunnukseen liittyvät vaatimukset

Ilma-aluksen kansallisuuden osalta huomioitavaa on, että alukseen tulee liittää asianmukaiset kansallisuus- ja rekisterimerkinnät. Kansainvälisiin ilmailua koskeviin sopimuksiin liittyneet valtiot saattavat olla velvollisia myös luovuttamaan tietoja muille sopimusten osapuolille tai Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle liittyen valtiossa rekisteröityihin ilma-aluksiin ja niiden omistukseen.

Traficom voi antaa teknisiä määräyksiä koskien kansallisuus- ja rekisteritunnusta. Ilma-alus saa virastolta rekisteritunnuksen, johon sekä kansallisuustunnuksen että rekisteritunnusosan katsotaan kuuluvan. Kansallisuustunnusta on kuvattu kirjainyhdistelmällä OH ja rekisteritunnusosaa, joka liittyy ilma-aluksen tyyppiin ja ryhmään, kolmella tai neljällä merkillä.

Ilma-alusten tunnusvaatimusten on katsottu helpottavan alusten tunnistamista erityisesti tapauksissa, joissa kyse on miehittämättömistä ilma-aluksista. Tunnukset tulee joko maalata ilma-alukseen tai kiinnittää siihen jollain muulla sellaisella tavalla, jota voidaan pitää luotettavana ja yhtä pysyvänä. Tunnusten tulee olla väreiltään hyvin erottuvat ja ne on pidettävä muutoinkin selvästi näkyvillä, puhtaina ja ehjinä. Liikenteen turvallisuusvirasto on määritellyt tunnusten sijoittelua tarkemmin erityyppisten ilma-alusten tapauksissa. Ilma-aluksiin on vaadittu kiinnitettävän myös tunnuskilpi, joka sisältää kaiverrettuna kansallisuus- ja rekisteritunnuksen. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Ilma-aluksen kansallisuuden kannalta on merkitystä sillä, missä valtiossa alus on rekisteröity.

- Suomen kansallisuus takaa, että ilma-aluksella voidaan harjoittaa ilmailua Suomen alueella.

Varoitukset

- Ilma-alus ei voi olla rekisteröitynä useamman valtion ilma-alusrekisteriin samanaikaisesti.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]