Minilex - Lakipuhelin

Milloin ilma-alus on lentokelpoinen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ilma-aluksen on ilmailuun käytettäessä oltava lentokelpoinen, sillä tämä on lentoturvallisuuden perusedellytys. Ilma-alusta pidetään lentokelpoisena, jos se on niin suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu, että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun. Ilma-aluksen on oltava myös ominaisuuksiltaan muutoinkin sellainen, että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa lisäksi lentoturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi standardeihin ja suosituksiin pohjautuvia tarkempia määräyksiä ilma-alusten ja niiden laitteiden sekä osien suunnittelusta, valmistuksesta, varustuksesta ja ominaisuuksista. Määräyksiä annetaan myös aluksen huollosta samoin kuin hyväksyntää varten vaadittavien tarkastusten ja kokeiden sisällöstä.

Liikenteen turvallisuusvirasto myös valvoo, että ilma-alukset sekä niiden laitteet ja osat täyttävät lentokelpoisuuden vaatimukset. Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus tarkastaa ja katsastaa ilma-alus sekä määrätä sillä lennettäväksi koelentoja esimerkiksi aina huoltojen jälkeen.

Mikäli ilma-alusten tai niiden laitteiden ja osien käytössä ilmenee turvallisuusongelmia, antaa Liikenteen turvallisuusvirasto tarvittaessa lisäksi lentoturvallisuuden edellyttämiä teknisiä lentokelpoisuusmääräyksiä ja lentotoiminnallisia määräyksiä näiden ongelmien korjaamiseksi.

Jos ilma-alus täyttää lentokelpoisuuden vaatimukset, myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto lentokelpoisuustodistuksen. Lentokelpoisuustodistukseen liitetään mukaan myös lentokelpoisuuden tarkastustodistus, joka myönnetään aina määräajaksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa