Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän sijaantulo-oikeus ehdollisessa luovutussopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesän oikeudesta sitoutua velallisen sopimukseen täydentää erityissäännös konkurssipesän sijaantulosta ehdolliseen luovutussopimukseen. Ehdollisella luovutussopimuksella tarkoitetaan sellaista irtaimen omaisuuden luovutusta, jossa omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdon voimassaolo lakkaa kauppahinnan maksamisella. Erityissäännöksen nojalla konkurssipesällä on oikeus sitoutua sopimukseen ilmoittamalla siitä myyjälle ja maksamalla kauppahintavelka viivästyskorkoineen. Ilmoitus sitoutumisesta on tehtävä ja velka maksettava kohtuullisessa ajassa myyjän pyynnöstä tai tämän vaadittua omaisuutta itselleen.

Konkurssipesälle on varattu tilaisuus ennenaikaiseen suoritukseen, sillä sijaantulo ehdolliseen luovutussopimukseen voisi sitoa konkurssipesää pitkän aikaa. Konkurssipesän kannattaa usein tehdä välienselvittely nopeasti. Konkurssipesällä onkin oikeus lunastaa omaisuus itselleen heti sijaantulonsa yhteydessä tai milloin tahansa sen jälkeen. Lunastus tapahtuu maksamalla maksamatta oleva kauppahintavelka viivästyskorkoineen. Tällä säännöksellä syrjäytetään yleinen periaate, jonka mukaan ennen sovittua eräpäivää velkojan ei tarvitse ottaa vastaan suoritusta.

Konkurssipesä ei vastaa edellä mainituissa tapauksissa vahingonkorvauksesta, sopimussakosta tai muusta vastaavasta velallisen sopimusrikkomuksen seuraamuksesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa