Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän pesänhoitajan jakoluettelo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakoluetteloehdotuksen laatimisen ja asianosaisille toimittamisen jälkeen varataan aika lausumille ja riitautuksille pesäluetteloon sisällytetyistä saatavista ja valvonnoista.

Kuultuaan velkojia ja velallista pesänhoitaja laatii varsinaisen jakoluettelon. Kyseistä jakoluetteloehdotuksen ja siitä kuulemisten jälkeen muodostettua luetteloa kutsutaan pesänhoitajan jakoluetteloksi. Pesänhoitaja tekee aiemmin laatimaansa jakoluetteloehdotukseen tarvittavat muutokset riitautusten ja lausumien perusteella. Pesänhoitajan on otettava tässä vaiheessa huomioon myös jälkivalvotut saatavat eli määräpäivän jälkeen valvotut saatavat. Pesänhoitajan on myös oikaistava jakoluetteloehdotuksessa oleva kirjoitus- tai laskuvirhe sekä muu selvä virhe.

Jakoluettelo on toimitettava tuomioistuimen vahvistettavaksi ja mikäli jokin jakoluettelossa oleva saatava on riitautettu, niin myös tätä riitautusta koskevat asiakirjat on toimitettava tuomioistuimelle. Määräaika pesänhoitajan jakoluettelon toimittamiselle on viimeistään kolmen kuukauden kuluttua jakoluetteloehdotuksen määräpäivästä (joka on kahden tai neljän kuukauden päästä pesänhoitajan määräämästä saatavien valvontapäivästä).

Pesänhoitajan jakoluettelo on toimitettava velalliselle ja niille velkojille, jotka ovat sitä pyytäneet. Ilman pyyntöä jakoluettelo on toimitettava myös sellaisille velkojille, jotka ovat riitauttaneet saatavan tai joiden saatava on riitautettu.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa