Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän jakoluettelon riitautusten ratkaiseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakoluetteloehdotukseen otettu saatava ja sen valvonta voidaan riitauttaa. Ensi vaiheessa riitautuksen ratkaisee pesänhoitaja vahvistamalla saatavan tietyn määräisenä, tietyllä etuoikeudella, pesänhoitajan jakoluetteloon.

Konkurssisaatava katsotaan hyväksytyksi, jos sitä ei ole määräaikaan mennessä riitautettu tai riitautuksesta on luovuttu. Sen jälkeen kun pesänhoitaja on toimittanut jakoluettelon tuomioistuimelle, tuomioistuin tutkii konkurssisaatavien riitautukset ja muut konkurssivalvontaa koskevat erimielisyydet.

Riitautus on hyväksyttävä siltä osin kuin se on ilmeisen perusteltu tai velkoja, jonka saatavaa riitautus koskee, on myöntänyt riitautuksen oikeaksi. Riitautuksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että jakoluettelosta poistetaan riitautettu saatava. Saatavan poistaminen jakoluettelosta on mahdollista esimerkiksi, jos kyseinen saatava on syntynyt vasta konkurssin alkamisen jälkeen. Tällöin kyseessä ei ole konkurssisaatava. Tuomioistuimen on hylättävä selvästi perusteeton saatavan riitautus.

Jollei riitautusta voida ratkaista jakoluettelon laatimisessa kertyneen selvityksen perusteella, riitautuksen käsittely jatkuu noudattaen soveltuvin osin, mitä riita-asian käsittelystä säädetään. Asianosaisilla, joita voivat olla velallinen, velkojat ja pesänhoitaja, on mahdollisuus konkurssin velkaselvittelyn aikana sopia konkurssisaatavia koskevat riitautukset.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa