Minilex - Lakipuhelin

Kokousasiakirjojen pitäminen nähtävillä ennen kokousta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli osuuskunnan kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai Internet-verkkosivuilla jäsenten nähtävinä vähintään viikon ajan ennen kokousta, sekä viivytyksettä lähetettävä jäsenelle, joka sitä pyytää. Mikäli kokouksessa käsitellään osuuskunnan sulautumista toiseen osuuskuntaan, taikka jakautumista tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi, on asiakirjat pidettävä nähtävinä vähintään kuukauden ennen kokousta sekä lähetettävä viivytyksettä jäsenelle, joka sitä pyytää.

Mikäli osuuskunnan kokouksessa käsitellään:

osuuskunnan tarkoituksen tai toimialan olennaista muuttamista tai toiminnan jatkamista yli säännöissä määrätyn ajan; taikka, jäsenten äänimäärän muuttamista; taikka, osuuskunnan johdon, tilintarkastajien tai edustajiston valinnan vaalitavan tai vaalipiirien muuttamista tai jäsenten päätösvallan siirtämistä edustajistolle; taikka, jo jäsenenä olevan eroamisoikeuden rajoittamista; taikka, jo annettujen osuuksien vähentämis- tai siirto-oikeuden rajoittamista taikka osuusmaksun palautuksen lykkäämistä; taikka, jo jäsenenä olevan tai jo annetun osuuden osalta ylijäämää, osuusmaksun palautusta tai osuuskunnan säästöä koskevan oikeuden rajoittamista muulla kuin edellä tarkoitetulla tavalla tai ylijäämän tai säästön jakoperusteiden muuttamista muulla tavalla; taikka, jo jäsenenä olevan maksuvelvollisuuden lisäämistä maksullisella osuusmaksun korotuksella tai muulla tavalla taikka uusien osuuksien antamista sekakorotuksena; taikka, osuusmaksun tai siitä suoritetun määrän alentamista tai osuuksien lukumäärän vähentämistä; taikka, osuuskunnan sulautumista, jakautumista tai muuttamista osakeyhtiöksi tai osuuskunnan asettamista selvitystilaan, selvitystilan lopettamista tai osuuskunnan poistamista rekisteristä, on osuuskunnan hallituksen laadittava selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Hallintoneuvoston ja tilintarkastajien on annettava lausunto selostuksesta, paitsi mikäli hallitus ilmoittaa kokouskutsussa, että sen tiedossa ei ole osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Tilintarkastajan lausuntoa ei edellytetä, jos osuuskunnalla ei lain tai sääntöjen perusteella ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Viimeistä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, mainitun tilikauden ylijäämää tai tappiota koskeva osuuskunnan kokouksen päätös sekä hallituksen selostus ja sitä koskevat lausunnot on pidettävä nähtävinä ja lähetettävä niitä pyytävälle.

Mikäli kokouksessa käsitellään edellä tarkoitettua asiaa, myös päätösehdotus on pidettävä nähtävänä ja lähetettävä sitä pyytävälle.

Mikäli osuuskunnan kokouksessa käsitellään osuuskunnan sulautumista tai jakautumista taikka osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi, on sulautumis-, jakautumis- tai yhteisömuodon muutossuunnitelma ja sitä koskevat tilintarkastajien lausunnot pidettävä nähtävinä ja lähetettävä niitä pyytävälle. Mikäli asiasta on sääntöjen mukaan päätettävä kahdessa osuuskunnan kokouksessa ja jälkimmäinen kokous pidetään kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksesta, ei jälkimmäistä kokousta varten tarvitse laatia uusia asiakirjoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa