Minilex - Lakipuhelin

Kirjalliset todisteet oikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnissä esitettäviä kirjallisia todisteita ovat asiakirjat, joiden sisältämästä tekstistä ilmenevät seikat toimivat todisteena. Kirjallisia todisteita ovat esimerkiksi kirjallisesti tehty kauppasopimus tai perinnönjakokirja. Asiakirjat on esitettävä oikeudenkäynnissä joko alkuperäisinä tai tuomioistuimen luvalla jäljennöksinä, esimerkiksi kopioina.

Kuten muutkin todisteet, myös kirjalliset todisteet on esitettävä pääkäsittelyssä välittömästi asian ratkaisevalle tuomioistuimelle. Jos asiakirja on muun henkilön kuin sen esittämistä todisteena haluavan asianosaisen hallussa, voi se, jonka hallussa asiakirja on, olla velvollinen toimittamaan asiakirjan tuomioistuimelle. Häntä on kuitenkin kuultava ennen määräyksen antamista. Tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä asianomaisen henkilön täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai määrätä, että ulosottomies noutaa asiakirjan tai esineen tuomioistuimeen.

Asiakirjoissakaan ei tarvitse tai saa oikeudenkäynnissä paljastaa esimerkiksi salassa pidettäviä tietoja. Näistä on säädetty erikseen lainsäädännössä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa