Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku yksityisten välisessä autokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisten välisessä autokaupassa ajoneuvon ostajalle syntyy purkuoikeus, mikäli myyjä ei korjaa ajoneuvossa ilmennyttä virhettä kohtuullisessa ajassa ilman ostajalle aiheutuvaa olennaista haittaa. Ajoneuvossa on oikaisutoimiin oikeuttava virhe, jos auto ei vastaa myyjän ostajalle ennen kauppaa antamia tietoja tai myyjä on jättänyt kertomatta tietämistään ajoneuvoon ja sen käyttöön liittyvistä ominaisuuksista. Kaupan purun edellytyksenä on kuitenkin se, että tällainen virhe ei ole vähäinen. Vähäisyyden arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi se, kuinka nopeasti virhe on korjattavissa.

Kaupan purkuoikeus voi syntyä myös silloin, kun samaa vikaa ei myyjän toistuvista korjausyrityksistä huolimatta saada korjattua. Myyjälle on yleensä varattava mahdollisuus ainakin muutamaan korjausyritykseen. Virheellisen ajoneuvon tapauksessa purkuoikeus onkin viimekätinen keino oikaista kaupan virhe, sillä tilanne pyritään hoitamaan ensin joko ajoneuvon virheen korjaamisella tai hinnan alentamisella. On kuitenkin huomattava, että myös ostajalla on ajoneuvon kaupassa selonottovelvollisuus. Ostaja ei saa vedota ajoneuvon virheeseen, jos hänen on täytynyt tietää virheestä kaupantekohetkellä. Ilmenneestä virheestä on aina ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa tai muutoin ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Kaupan virhettä arvioidessa on myös huomioitava, että käytetyssä autossa saattaa olla käytöstä sekä luonnollisesta kulumisesta johtuvia vikoja, joita ei katsota kaupan virheiksi. Virheen luonteen arviointiin vaikuttavat muun muassa ajoneuvon kauppahinta, ikä, huoltohistoria sekä olosuhteet, joissa autoa käytetään.

Kaupan purkamisessa ajoneuvon myyjä palauttaa ostajalle ajoneuvosta maksetun kauppahinnan sekä tuottokorot. Lisäksi, jos ostajalle on syntynyt kustannuksia kaupan purusta, tulee ne korvata. Ostaja taas palauttaa myyjälle ostamansa ajoneuvon sekä korvaa myyjälle ajoneuvostaan mahdollisesti saadun käyttöhyödyn.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa