Minilex - Lakipuhelin

Kansainvälisen avioliiton purkaminen – avioero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kansainvälisessä avioliitossa oleva henkilö voi hakea avioeroa Suomessa, mikäli hänellä tai hänen puolisollaan on kotipaikka Suomessa. Lisäksi avioeroa voi hakea Suomessa, jos hakijalla on aiemmin ollut Suomessa kotipaikka tai muu läheinen yhteys Suomeen. Edellytyksenä on, että hakija ei voi saattaa asiaa tutkittavaksi siinä vieraassa valtiossa, jossa jommallakummalla puolisolla on kotipaikka tai avioeron hakeminen aiheuttaisi hakijalle kohtuuttomia vaikeuksia. Lisäksi asian tutkimista Suomessa on olosuhteisiin nähden pidettävä aiheellisena. Mikäli asia tutkitaan Suomessa, asiassa sovelletaan Suomen lakia (ks. avioero).

Muussa maassa tuomittu avioero voidaan tunnustaa Suomessa, jolloin päätöstä pidetään pätevänä ja samanveroisena kuin Suomessa tuomittua avioeroa. Jos toinen puoliso oli päätöstä annettaessa Suomen kansalainen, päätös on kuitenkin erikseen vahvistettava, jotta se olisi pätevä Suomessa. Vahvistamista haetaan Helsingin hovioikeudelta. Vahvistaminen edellyttää, että jommallakummalla puolisolla on kansalaisuuteensa tai kotipaikkaansa nähden ollut sellainen yhteys kysymyksessä olevaan vieraaseen valtioon, että sen viranomaisella on katsottava olleen riittävä aihe ottaa asia tutkittavaksi. Lisäksi päätös ei saa olla olennaisesti ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa