Minilex - Lakipuhelin

Järjestyksen ylläpitäminen lennolla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lentoturvallisuuden perusedellytyksenä ovat lentokelpoisuuden lisäksi turvallisuusvaatimukset sekä ilma-aluksen päällikön oikeus käyttää pakkokeinoja turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. Mikäli ilma-alus on vaarassa tai jos matkustajien tai miehistön turvallisuus muutoin vaatii, on ilma-aluksen päälliköllä oikeus ottaa kiinni tai tarkastaa henkilö taikka tarkastaa tai ottaa haltuunsa tavara järjestyksen palauttamiseksi tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. Päällikkö saa kiinniottamisen, tarkastuksen tai haltuunoton toimittamiseksi käyttää sellaisia välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon vaaran suuruus ja tilanne muutenkin.

Ilma-aluksen päällikön määrää ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä, ja sillä tarkoitetaan yleensä esimerkiksi lentokoneen kapteenia. Jokainen miehistön jäsen on kuitenkin velvollinen ilman eri käskyä antamaan päällikölle tarvittavaa apua. Tilanteen niin vaatiessa on myös jokaisella matkustajalla oikeus antaa tarvittavaa apua päällikön tai miehistön jäsenen kehotuksesta. Tällöin määrätyn matkustajan on kuitenkin noudatettava käskyn antajan ohjeita.

Mikäli vaaran estämiseen pyrkivä toimenpide kuitenkin on välttämätön aluksen taikka siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden suojelemiseksi, on miehistön jäsenellä ja matkustajalla oikeus ryhtyä estäviin toimenpiteisiin myös ilman päällikön kehotusta. Jos joku joutuu suorittamaan tällaisen toimenpiteen ilman käskyä, tulee siitä ilmoittaa mahdollisimman pian aluksen päällikölle.

Ilmailulain poikkeustilanteissa sallima voima- ja muiden pakkokeinojen käyttö merkitsee poikkeusta sääntöön, jonka mukaan voimankäytön oikeus kuuluu ensisijaisesti vain julkiselle vallalle. Tämän vuoksi on säädetty, että kaikkia edellä mainittuja keinoja saa käyttää enintään siihen saakka, kunnes asia voidaan siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle. Lisäksi voimakeinot uhkaavan vaaran torjumiseksi sekä järjestyksen palauttamiseksi tulee aina sovittaa olosuhteisiin ottaen huomioon vaaran suuruus sekä kokonaistilanne. Torjumiskeinojen tulee olla kokonaisuutena arvioiden puolustettavia, eikä tilannetta saa siis yliarvioida. Voimakeinojen käyttö on ratkaistava aina tilanteen mukaan, sillä mikäli on käytetty tilanteeseen nähden liian kovia keinoja ja arvioitu voimankäytön tarve väärin, voi voimakeinoja käyttänyt tai toimintaan kehoittanut henkilö syyllistyä voimakeinojen käytön liioitteluun. Liioittelevaan tekoon syyllistynyt henkilö on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos on erittäin painavia perusteita katsoa, ettei häneltä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista tilanteessa, kun otetaan huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa sekä tilanteen vaatiman toiminnan tärkeys ja tilanteen yllätyksellisyys. Jos henkilöä ei vapauteta kokonaan rangaistusvastuusta, voivat olosuhteet kuitenkin vaikuttaa lieventävinä seikkoina rikoksesta rangaistusta määritettäessä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa