Minilex - Lakipuhelin

Ilma-aluksen rekisteröinti ilma-alusrekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ilma-alus saadaan merkitä ilma-alusrekisteriin Suomessa, jos ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka tai, jos kyseessä on oikeushenkilö, kuten esimerkiksi osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Jos Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta kuitenkin johtuu muuta, tulee sitä noudattaa. Ilma-aluksen omistaja voi hakea rekisteröintiä ilma-alukselle, joka ei ole aiemmin ollut Suomen ilma-alusrekisterissä, tai ilma-alukselle, joka on aiemmin poistettu rekisteristä.

Mikäli ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka tai kotipaikka on muussa Euroopan talousalueen valtiossa kuin Suomessa, rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi, että ilma-aluksen pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa. Tässä tarkoitetun ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on kuitenkin oltava toimivaltainen edustaja Suomessa, jotta rekisteröinti on mahdollista.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin erityisestä syystä ja omalla harkinnallaan rekisteröidä ilma-aluksen Suomessa riippumatta ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuin- tai kotipaikasta tapauksessa, jossa ilma-aluksella on riittävä toiminnallinen yhteys Suomeen ja ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on toimivaltainen edustaja Suomessa. Rekisteröinti ei ole mahdollinen, jos molemmat edellytykset, toiminnallinen yhteys Suomeen ja toimivaltainen edustaja Suomessa, eivät täyty. Kuitenkaan ilma-alusta, joka on vieraassa valtiossa rekisteröity, ei saa rekisteröidä Suomessa.

Ilma-aluksen rekisteröintiä haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, johon merkitään hakijaa koskevat vaadittavat henkilötiedot ja ilma-alusta koskevat vaaditut tiedot. Lisätietoja rekisteröinnin hakemisesta voi lukea Trafin verkkosivuilta osoitteesta http://www.trafi.fi/ilmailu/ilma-alusrekisteri/ilma-aluksen_rekisterointi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »