Minilex - Lakipuhelin

Ilma-aluksen poistaminen ilma-alusrekisteristä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Koska Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa ilma-alusrekisteristä, sen velvollisuutena on sekä merkitä ilma-alukset rekisteriin että poistaa ne sieltä. Rekisteristä poistettua ilma-alusta ei voi käyttää ilmailuun ennen uudelleen rekisteröintiä. Vahvistuksena ilma-aluksen poistamisesta Suomen ilma-alusrekisteristä annetaan omistajalle todistus rekisteristä poistamisesta (Certificate of Deregistration). Mikäli ilma-alus poistetaan rekisteristä sen vuoksi, että se rekisteröidään toiseen valtioon, lähettää Trafi todistuksen sähköisesti myös kyseisen valtion rekisteriviranomaiselle.
Liikenteen turvallisuusviraston tulee poistaa ilma-alus ilma-alusrekisteristä aina omistajan hakemuksesta.

Mikäli Liikenteen turvallisuusvirasto taas katsoo, että rekisteröintioikeuden edellytykset eivät enää täyty asuin- tai kotipaikkaehdon osalta, tulee sen varata aluksen omistajalle tilaisuus lausua mielipiteensä ja tulla kuulluksi asiassa ennen aluksen rekisteristä poistamista. Sama kuulemisvelvoite virastolla on myös silloin kun rekisteröinti aiotaan poistaa sen vuoksi, että ilma-aluksen pääasiallinen lähtöpaikka ei ole enää Suomessa. Samoin omistajaa on kuultava silloin, kun ilma-alus poistetaan rekisteristä sen vuoksi, ettei Trafi katso enää olevan olemassa erityistä laissa mainittua syytä rekisterissä pitämiselle. Tällainen erityinen syy on voinut olla se, että ilma-aluksella on ollut riittävä toiminnallinen yhteys Suomeen ja ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on ollut toimivaltainen edustaja Suomessa.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi poistaa ilma-aluksen ilma-alusrekisteristä myös silloin, kun ilma-alus on tuhoutunut, romutettu tai kadonnut. Jos omistaja kuitenkin esittää Trafin asettamassa, vähintään kuuden kuukauden määräajassa luotettavan selvityksen ilma-aluksen korjaamisesta, ei Liikenteen turvallisuusvirasto voi poistaa alusta rekisteristä.

Ilma-alusta ei kuitenkaan saa poistaa ilma-alusrekisteristä ilman kiinnityksen haltijan tai ulosmittauksen taikka turvaamistoimenpiteen hakijan suostumusta, jos ilma-alus on kiinnitetty tai merkitty ulosmitatuksi taikka turvaamistoimenpiteen alaiseksi. Suostumuksen on oltava kirjallinen. Jos lentopaikan pitäjä on estänyt ilma-aluksen lähdön sen vuoksi, että sen tarjoamien palvelujen maksut ovat erääntyneet ja ilmoittanut lähdön estämisestä Liikenteen turvallisuusvirastolle, rekisteristä poistamisen edellytyksenä on lentopaikan pitäjän kirjallinen suostumus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa