Minilex - Lakipuhelin

Hyvityssakko työrauhavelvollisuuden rikkojalle

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hyvityssakko on erityinen korvaus, joka voidaan tuomita eräänlaisena rangaistuksena sille työehtosopimuksen osapuolelle, joka rikkoo työrauhavelvollisuutta. Hyvityssakko voidaan määrätä maksettavaksi myös siinä tilanteessa, jos työehtosopimuksen osapuoli rikkoo velvollisuuden valvoa yhdistysten jäsenten osalta työehtosopimuksen noudattamista. Hyvityssakko voidaankin siten määrätä sekä aktiivisen että passiivisen työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Hyvityssakko tuomitaan maksettavaksi vahingonkorvauksen sijasta. Jos työehtosopimuksessa ei ole muuta sovittu, hyvityssakko tuomitaan vahingon kärsineen hyväksi, mikäli omaisuusvahinkoa on syntynyt. Jos vahinkoa ei ole syntynyt tai sitä ei ole vaadittu korvattavaksi, hyvityssakko tuomitaan sen hyväksi, jonka vaatimuksesta tuomio on annettu.

Hyvityssakko voidaan määrätä erikseen jokaisesta erillisestä kielletystä työtaistelutoimenpiteestä. Hyvityssakon suuruus määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan, kuinka suuri vahinko siitä on aiheutunut, eli hyvityssakko on sitä suurempi, mitä enemmän vahinkoa on aiheutettu. Lisäksi hyvityssakon suuruutta arvioitaessa tulee huomioida työtaistelutoimenpiteen suorittaneen osapuolen syyllisyyden määrä, johon puolestaan vaikuttavat muun muassa rikkomuksen törkeys, laajuus ja kestoaika.

Jossain tilanteissa hyvityssakko voidaan jättää määräämättä. Hyvityssakon määräämättä jääminen voikin toteutua silloin, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Hyvityssakon määräämättä jättäminen voi olla kohtuullista esimerkiksi silloin, jos työtaistelutoimenpiteen on käynnistänyt työehtosopimuksen sopijapuolen lainvastainen käyttäytyminen, johon työtaistelutoimenpiteellä on ollut tarkoitus puuttua. Lisätietoja hyvityssakon määräämisestä voit kysyä kokeneilta juristeiltamme.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »