Minilex - Lakipuhelin

Hyväksikäyttökielto rajoittaa salaisen tiedon käyttämistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyväksikäyttökielto on salassapitovelvoite, joka koskee viranomaisen palveluksessa toimivia henkilöitä. Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt. Hyväksikäyttökielto siis merkitsee sitä, ettei henkilö saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi tai kenenkään muunkaan hyväksi tai vahingoksi.

Hyväksikäyttökielto koskee myös harjoittelijoita, viranomaisen toimeksiannosta toimivia henkilöitä tai tällaisen toimeksiannon saaneen palveluksessa olevia henkilöitä. Hyväksikäyttökielto koskee myös asianosaista sekä tämän edustajaa ja avustajaa. Asianosainen saa tietenkin käyttää omia tietoja hyväkseen. Asianosaista ei siis koske hyväksikäyttökielto, jos tämä on saanut tiedot haltuunsa asian johdosta, joka on koskenut hänen omaa oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa