Minilex - Lakipuhelin

Hyvä pankkitapa ohjaa pankin toimintatapoja


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Hyvä pankkitapa sisältää asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankin toimintatapoja koskevia periaatteita. Se on muodostunut käytännön kokemuksesta. Kyse ei siten ole mistään tietystä laista.

Finanssialan Keskusliiton mukaan hyvään pankkitapaan kuuluu ensinnäkin se, että pankki tuntee asiakkaansa ja tämän taloudellisen tilanteen asiakassuhteen edellyttämässä laajuudessa. Pankin henkilökunnan tulee aina olla tehtäviinsä soveltuvaa ja riittävästi koulutettua sekä ohjeistettua. Pankin tulee toisekseen tarjota kaikille asiakkailleen peruspankkipalveluja ja niiden tarjoamisesta – kuten esimerkiksi tilin avaamisesta asiakkaalle – voi kieltäytyä vain erityisestä, painavasta syystä. Asiakkaan tulee saada pankilta tietoa myös sen tarjoamista luotto-, säästämis- ja sijoituspalveluista. Asiakassuhteen tulee aina perustua molemminpuoliseen rehellisyyteen ja pankkien on liiketoiminnassaan aina otettava huomioon asiakkaan etu.

Myös valinnan vapaus kuuluu hyvään pankkitapaan. Asiakas saa siis valita pankin palvelusta itselleen mieleiset ja näistä palveluista tehdään tarvittavat sopimukset. Pankilla on oikeus hankkia asiakkaastaan vain tietoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi tämän taloudellisen tilanteen selvittämiseksi. Nämä pankin hallussa olevat tiedot asiakkaastaan ovat kuitenkin lakiin perustuen pankkisalaisuuden alaisia.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa