Minilex - Lakipuhelin

Hyvä hallintotapa osakeyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön hallinto perustuu menettelyiltään suurelta osin itsesääntelyyn. Lainsäädännöllä ei ole siis tarkoin yksilöity kaikkia niitä asioita, jotka ovat kiellettyjä tai voidaan katsoa muuten oikeudenvastaiseksi menettelyksi. Osa tällaisesta toiminnasta kuuluu tavallaan lain harmaalle alueelle. Tällä viitataan siihen, että hyvä hallintotapa ei ole suoraan johdettavissa lain sanamuodoista, mutta se on silti vaikutuksiltaan velvoittavaa. Hyvää hallintotapaa koskevasta itsesääntelystä käytetty termi "Corporate Governance" viittaa Arvopaperimarkkinakeskuksen antamaan suositukseen pörssiyhtiöiden hyvistä hallinnointikäytännöistä.

Itsesääntelyllä tarkoitetaan nimensä mukaisesti erilaisia vapaaehtoisia koodistoja tai käyttäytymisnormistoja, joihin yritys tai muu toimija voi sitoutua velvoittavasti, mutta siis vapaaehtoisesti normiston omaksuen. Yleensä itsesääntely on tavallisinta suuryritysten kohdalla ja siihen voi liittyä niin eettisiä, ympäristöön liittyviä tai vaikkapa juuri hyvään hallintotapaan painottuvia normistoja. Aikaisemmin mainittu arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi) ja Keskuskauppakamarin vuonna 2006 perustama yhteistyöelin. Hyvää hallintotapaa koskevan suosituksen tarkoituksena on yhtenäistää sekä toimintatapoja että tiedonkulkua.

Perusajatuksena pörssiyhtiöiden käytäntöjen yhtenäistämiselle on mahdollistaa tehokkaampi ulkomaisten sijoitusten hyödyntäminen. Käyttämällä kansainvälisesti tunnettua normistoa myös suurin osa ulkomaisista sijoittajista on tällöin tietoinen hallinnossa sovellettavista periaatteista ja niiden tulkinnasta. Yhtiöiden toiminnan valvonta ja arviointi helpottuu tällöin olennaisesti ja tekee siten myös suomalaisista pörssiyhtiöistä kysytympiä sijoittajien silmissä. Luonnollisesti yhtenäiset standardit tarjoavat hyötyjä myös kotimaisille sijoittajille, sillä samalla tavoin hekin voivat vähemmällä vaivalla selvittää yhtiön hallinnon ja muun toiminnan periaatteita ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Hyvästä hallintotavasta laaditun suosituksen noudattamiseen sovelletaan ns. "comply or explain" -periaatetta (noudata tai selitä). Lähtökohtaisesti yhtiön tulee siten noudattaa koodin kaikkia suosituksia. Yhtiö voi kuitenkin poiketa yksittäisestä suosituksesta, jolloin sen on ilmoitettava poikkeaminen ja perustelut poikkeamiselle. Hyvää hallintotapaa koskevan itsesääntelyn noudattamista on siten myös se, että yhtiö poikkeaa yksittäisistä suosituksista edellyttäen, että poikkeamat on ilmoitettu ja perusteltu. Comply or Explain -periaate antaa yhtiöille joustovaraa koodin soveltamisessa. Luonnollisesti yhtiö myös tällöin pyrkii mahdollisimman pitkälle mukauttamaan omat käytäntönsä standardiston mukaiseksi jos vain mahdollista ja mikäli se ei näin toimi, on sen kiinnitettävä enemmän huomioita poikkeamien hyväksyttävään perustelemiseen.

Hyvän hallintotavan tuottamista hyödyistä esiintyy luonnollisesti vaihtelevia mielipiteitä, kuten itsesääntelyn hyväksyttävyydestä ja sitovuudesta muutenkin. Yhtiön sääntelyssä on kuitenkin huomioitava lain lähtökohta, joka pyrkii sallimaan yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisen mahdollisimman vapaalla tavalla yhtiön itsensä toteutettavaksi, kunhan ulkopuolisten, kuten velkojien ja yhteiskunnan sekä esimerkiksi vähemmistöosakkeenomistajien oikeuksista pidetään huolta. Tähän kuvaan ei varsinkaan pienillä osakeyhtiöillä sopisi tiukka ja sitova puuttuminen tapaan hallinnoida yhtiötä. Suurilla pörssiyhtiöillä sijoittajien ja ylipäätään markkinoiden tehokkuuden ja informaation välittymisen edistäminen tuovat tiettyjä lisävaatimuksia myös toiminnan yhdenmukaistamiseen. Tätä tarkoitusta pyrkiikin juuri hyvä hallintotapa toteuttamaan. Jos Corporate governance tai poikkeuksien perusteleminen herättävät kysymyksiä, niin kehotamme olemaan yhteydessä lakipuhelimen kautta asiantuntijoihin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa