Minilex - Lakipuhelin

Huojennuksen myöntäminen perintö- tai lahjaverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintö- tai lahjavero on maksettava, vaikka verotus ei olisikaan saanut lainvoimaa. Verovelvollinen voi kuitenkin hakea huojennusta veronmaksuvelvollisuuteen.

Verohallinto voi myöntää verovelvolliselle osittaisen tai täydellisen vapautuksen perintö- ja lahjaverosta, veron viivekorosta, viivästyskorosta tai jäämämaksusta, sekä korosta joka suoritettaisiin veronlykkäyksen vuoksi.

Tällainen vapautus voidaan myöntää, jos verovelvollisen veronmaksukyky on hänen sekä hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen olennaisesti alentunut. Veronmaksukyvyn alentumisen on johduttava elatusvelvollisuudesta, työttömyydestä, sairaudesta tai muusta erityisestä syystä, jotta vapautus voidaan myöntää. Lisäksi syy vapautukseen voi olla se, että veron periminen selvästi vaarantaisi maa- tai metsätalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden. Vapautus voidaan myöntää myös, jos veron periminen olisi muusta erityisestä syystä selvästi kohtuutonta.

Perintö- tai lahjaveron suorittaminen määräajassa voi käydä vaikeaksi. Siltä varalta verovelvollinen voi hakea Verohallinnolta lykkäystä veron suorittamiseen. Verohallinto myöntää lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin ehdoin ja ministeriöllä on erityisistä syistä mahdollisuus ottaa lykkäysasia ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

Mikäli pesäosuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt, voi Verohallinto hakemuksen perusteella erityisistä syistä päättää, että maksetusta verosta tulee suorittaa verovelvolliselle takaisin kohtuulliseksi katsottava osa. Toinen vaihtoehto on, että maksamatta olevan veron määrää alennetaan.

Valtiovarainministeriöllä on mahdollisuus ottaa Verohallinnon käsiteltävä, verotusta koskeva periaatteellisesti tärkeä asia ratkaistavakseen. Verosta vapautumista koskevaan taikka veronlykkäystä koskevaan päätökseen ei ole mahdollista hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoa mahdollisuudesta huojennukseen voi kysyä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa