Minilex - Lakipuhelin

Yrityksen sukupolvenvaihdos ja lahjaveron huojennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleistä

Yrityksen sukupolvenvaihdostilanteissa kauppahinta on usein alle markkinahinnan, tällöin kyseessä on yleensä niin sanottu lahjanluonteinen kauppa.

Lahjanluonteiseksi yrityksen luovutus katsotaan, mikäli vastike, eli käytännössä maksettu kauppahinta, on enintään ¾ yrityksen käyvästä arvosta. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköisenä pidettyä myyntihintaa vapailla markkinoilla. Kyseessä voi olla myös puhdas lahja, jolloin minkään laatuista vastiketta ei ole maksettu luovuttajalle.

Huojennusta on jokaisen lahjan- tai luovutuksensaajan haettava erikseen. Lisäksi on syytä huomauttaa, että lahjaverohuojennusta hakevan ei tarvitse olla sukulaisuussuhteessa lahjanantajaan. Tässä artikkelissa käsitellään vain lahjansaajalle määrättävää lahjaveroa ja sen huojennusta, ei esimerkiksi myyjälle, eli luovuttajalle mahdollisesti määrättävää luovutusvoittoveroa.

Osittainen huojennus

Lain mukaan osa lahjaverosta voidaan verovelvollisen, eli lahjansaajan pyynnöstä jättää maksuunpanematta, mikäli:

  • veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy yritys tai osa niistä
  • perillinen tai lahjansaaja jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadussa yrityksessä
  • veron määrä on yli 850 euroa

Osittainen huojennus koskee tilanteita, joissa vastike on korkeintaan 50 % yrityksen käyvästä arvosta.

Lahjaveron huojennuksen laskemisesta osittaishuojennustapauksissa

Ensin lasketaan lahjaveron määrä yrityksen tai sen osan käyvästä arvosta. Tämän jälkeen lasketaan lahjavero luovutettavan omaisuuden arvosta, joka vastaa 40 prosenttia luovutetun omaisuuden varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaisesta arvosta. Käyvän arvon mukaan lasketusta verosta vähennetään 40 prosentin arvon mukaan laskettu vero. Toisessa laskutoimituksessa vähennetään käyvän arvon mukaan lasketusta lahjaverosta 850 euroa.

Lahjaverona jätetään maksuunpanematta edellä mainittujen laskutoimitusten erotuksista se, joka on pienempi.

Täysi huojennus

Kokonaan lahjavero voidaan verovelvollisen pyynnöstä jättää maksuunpanematta, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • lahjan, eli luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa
  • luovutuksensaaja jatkaa yritystoiminnan harjoittamista lahjaksi saamassaan yrityksessä
  • saaja maksaa vastiketta yli 50 % yritysvarallisuuden käyvästä arvosta

Yrityksestä saadun osan tulee olla vähintään 1/10 yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista, jotta osittainen tai täysi huojennus on mahdollinen.

Yrityksen lahjavero huojennetaan osittain mikäli vastike, eli kauppahinta on 50 prosenttia tai alle käyvästä hinnasta. Mikäli kauppahinta on enemmän kuin 50 prosenttia, mutta ei ylitä 75 prosenttia luovutettavan omaisuuden käyvästä hinnasta, voidaan lahjaveroon tehdä luovutuksensaajan hakemuksesta ja edellä mainittujen ehtojen täyttyessä täysi huojennus, eli jättää lahjavero kokonaisuudessaan maksuunpanematta.

Tämä on vain yleisesitys liittyen yritysluovutuksen lahjaveron huojennuksesta. Yrityksen sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyvissä erityiskysymyksissä on syytä olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa