Minilex - Lakipuhelin

Maatilaa koskevan lahjaveron huojennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleistä

Maatilan sukupolvenvaihdostilanteissa kauppahinta on usein alle markkinahinnan, tällöin kyseessä on yleensä niin sanottu lahjanluonteinen kauppa.

Lahjanluonteiseksi maatilan luovutus katsotaan, mikäli vastike, eli käytännössä maksettu kauppahinta, on enintään ¾ maatilan käyvästä arvosta. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköisenä pidettyä myyntihintaa vapailla markkinoilla.

Maatilaa koskevan lahjaveron huojennusta on jokaisen lahjan- tai luovutuksensaajan haettava erikseen. Lisäksi on syytä huomauttaa, että huojennusta hakevan ei tarvitse olla sukulaisuussuhteessa lahjanantajaan. Pelkän metsätilan perintö- tai lahjaveroon ei voi hakea huojennusta.

Osittainen huojennus

Lain mukaan osa lahjaverosta voidaan verovelvollisen, eli lahjansaajan pyynnöstä jättää maksuunpanematta, mikäli:

  • veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä
  • perillinen tai lahjansaaja jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista, muuta yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa yrityksessä
  • veron määrä on yli 850 euroa

Osittainen huojennus koskee tilanteita, joissa vastike on korkeintaan 50 % yrityksen käyvästä arvosta.

Lahjaveron huojennuksen laskemisesta osittaishuojennustapauksissa

Ensin lasketaan lahjaveron määrä maatilan käyvästä arvosta. Tämän jälkeen lasketaan lahjavero luovutettavan omaisuuden arvosta, joka vastaa 40 prosenttia luovutetun omaisuuden varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaisesta arvosta. Käyvän arvon mukaan lasketusta verosta vähennetään 40 prosentin arvon mukaan laskettu vero. Toisessa laskutoimituksessa vähennetään käyvän arvon mukaan lasketusta lahjaverosta 850 euroa.

Lahjaverona jätetään maksuunpanematta edellä mainittujen laskutoimitusten erotuksista se, joka on pienempi.

Täysi huojennus

Kokonaan lahjavero voidaan verovelvollisen pyynnöstä jättää maksuunpanematta, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • lahjan, eli luovutuksen kohteena on maatila tai sen osa
  • luovutuksensaaja jatkaa maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista lahjaksi saamallaan maatilalla
  • saaja maksaa vastiketta yli 50 % maatilavarallisuuden käyvästä arvosta

Maatilan lahjavero huojennetaan osittain mikäli vastike, eli kauppahinta on 50 prosenttia tai alle käyvästä hinnasta. Mikäli kauppahinta on enemmän kuin 50 prosenttia, mutta ei ylitä 75 prosenttia luovutettavan omaisuuden käyvästä hinnasta, voidaan lahjaveroon tehdä luovutuksensaajan hakemuksesta ja edellä mainittujen ehtojen täyttyessä täysi huojennus, eli jättää lahjavero kokonaisuudessaan maksuunpanematta.

Tämä on vain yleisesitys liittyen maatilan lahjaveron huojennuksiin. Maatilan sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyvissä erityiskysymyksissä on syytä olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa