Minilex - Lakipuhelin

Harkinta-ajan päättyminen ja avioerotuomio

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avioerohakemuksen vireille tulon jälkeen (ks. harkinta-aika) asian käsittely lykätään siihen asti, kunnes harkinta-aika on kulunut ja vaatimus avioeron saamisesta esitetään. Harkinta-ajan päättymisen jälkeen, eli kuuden kuukauden kuluttua avioerohakemuksen vireille tulosta, puolisot voidaan tuomita avioeroon. Avioeroon tuomitseminen edellyttää sitä koskevan vaatimuksen tekemistä. Hakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai erikseen toisistaan riippumatta. Silläkään ei ole merkitystä, kumpi on laittanut avioeroasian vireille. Näin sekin puolisoista, joka ei ole alun perin halunnut eroa, voi vaatia avioeroa harkinta-ajan päätyttyä. Tämä ns. toisen vaiheen avioerohakemus tulee tehdä samalla tavoin kuin avioeroasian vireille panokin (ks. avioerohakemus).

Vaatimus avioeroon tuomitsemisesta voidaan siis tehdä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua avioerohakemuksen vireille tulosta, eli harkinta-ajan alkamisesta. Vaatimus on kuitenkin tehtävä viimeistään vuoden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta. Ellei vaatimusta esitetä tässä ajassa, avioeroasia raukeaa ja eron saadakseen tulee tehdä uusi hakemus, jonka vireille tulosta alkaa uusi kuuden kuukauden harkinta-aika.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »