Minilex - Lakipuhelin

Hallituksen jäsenen erottaminen ja jäsenen eroaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallitus on osakeyhtiössä pakollinen toimielin, jonka pääasiallinen tehtävä on yhtiön taloudesta ja hallinosta huolehtiminen sekä toimitusjohtajan työn valvominen. Hallitus on luonteeltaan luottamuksellinen ja sen on vastaavalla tavalla kuin hallituksen valtakunnanpolitiikassakin, nautittava eduskunnan, eli osakeyhtiön tapauksessa osakkeenomistajien luottamusta. Johtuen luottamuksellisuuden vaatimuksesta  on äärimmäisen tärkeää, että hallitus voidaan vaihtaa tai sen jäsen voidaan erottaa ja korvata uudella joustavasti. Toisaalta luottamuksellisuus edellyttää joustavuutta myös hallituksen jäsenen itsensä mahdollisuudelle erota hallituksesta.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen voi ennen toimikauden päättymistä osakeyhtiölain mukaan, erottaa se, joka jäsenen on tehtäväänsä valinnut. Yleensä hallituksen jäsenen erottaminen kuuluu siten yhtiökokoukselle. Toimivalta asiassa voi olla myös hallintoneuvostolla. Nimittäin toisinaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallintoneuvostolla. jonka tehtäviin kuuluu hallituksen toiminnan valvominen, on oikeus valita hallituksen jäsenet. Tämän lisäksi on mahdollista, että jollakin muulla yhtiön ulkopuolisella taholla on oikeus valita esimerkiksi yksi tai useampi hallituksen jäsen. Tämä saattaa olla esimerkiksi yhtiön merkittävän rahoittajan ehtona rahoituksen myöntämiselle. Joka tapauksessa jokaisen hallituksen jäsenen erottamisvalta kuuluu nimenomaisen jäsenen tehtäväänsä valinneelle.

Yhtiökokouksen erottaman hallituksen jäsenen toimikausi katsotaan päättyväksi kun erottamisesta päättävä yhtiökokous päättyy, ellei yhtiökokous sitten sovi muusta ajankohdasta. Toisinaan saattaa olla tarpeen sopia eron astumisesta voimaan vasta myöhemmin. Näin voi olla esimerkiksi, jos jäsenellä on vaikkapa kesken tälle määrätty tehtävä, eikä tehtävää olisi järkevää siirtää seuraajan kontolle. Muun kuin yhtiökokouksen erottaman jäsenen toimikausi päättyy välittömästi, ellei erottamisen yhteydestä muuta käy ilmi. Hallituksen jäsenen erottamista koskevissa asioissa on hyvä keskustella yhtiöoikeuteen perehtyneen juristin kanssa. Tämä johtuu siitä, että on tärkeää, että erotusmenettely tapahtuu yhtiölainsäädännön mukaisella tavalla.

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään vapaaehtoisesti ennen sovitun toimikauden päättymistä. Eron tulee olla mahdollista astua voimaan nopeasti ja tehokkaasti, sillä yhtiölle ei ole paljoakaan iloa hallituksen jäsenestä, joka ei ole kykenevä  tai halukas hoitamaan tehtäviään. Hallituksen jäsenen vapaaehtoinen eroaminen tulee voimaan aikaisintaan sillä hetkellä, kun erosta on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Mikäli eroavan hallituksen jäsenen on valinnut muu kuin yhtiökokous, tulee ennen eron astumista voimaan ilmoittaa asiasta myös tämän valitsijalle.  Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syytä olettaa, ettei yhtiöllä ole enää muita hallituksen jäseniä, tämän on huolehdittava siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uutta hallitusta. Tämä johtuu osakeyhtiölain mukaisesta vaatimuksesta, että yhtiöllä on aina oltava hallitus.

Hallituksen jäsenen erottaminen ja eroaminen on järjestetty yhtiölainsäädännössä joustavasti. Tästä huolimatta on huolehdittava siitä, että erosta tiedotetaan esimerkiksi jäsenen valitsijaa ja annetaan juuri valitsijan huolehtia uuden jäsenen valitsemisesta. Tärkeää on myös muistaa noudattaa yhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä eron voimaan astumisesta. Ennen kaikkea, on varmistettava, että yhtiöllä on jatkuvasti takanaan istuva hallitus. Välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä hallituksesta eroavan jäsenen kannattaa lisäksi selvittää mahdollisia vastuukysymyksiään lakimiehen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa