Minilex - Lakipuhelin

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoneuvosto on osakeyhtiön elin, jonka tehtävänä on valvoa muun johdon, eli hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa. Hallintoneuvoston valitseminen ei kuitenkaan ole minkään lain edellyttämää, vaan riippuu osakkeenomistajien päätöksestä - kokevatko he tarvitsevansa hallintoneuvoston. Suurimmaksi osaksi hallintoneuvostoon sovelletaan samoja säädöksiä kuin yhtiön hallitukseenkin. Tämä johtuu aseman samankaltaisuudesta. Molemmat ovat yhtiökokouksen tai muun yhtiöjärjestyksessä sovitun henkilön valitsemia elimiä, joiden tehtävänä on keskitetymmin pitää huolta yhtiön hallinosta ja taloudesta. Seuraavaksi käsittelemme tarkemmin hallintoneuvoston jäsenten toimikautta ja sen pituutta.

Hallintoneuvoston toimikauden sääntely vastaa osakeyhtiölaissa hallituksen toimikautta koskevaa sääntelyä. Sääntely on eriytetty siten, että yksityiseen osakeyhtiöön sovelletaan erilaista toimikautta koskevaa säännöstä kuin julkiseen osakeyhtiöön. Yksityisellä ja julkisella osakeyhtiöllä on osittain toisistaan poikkeavat vaatimukset esimerkiksi juuri johdon jäsenten toimikausien suhteen. Tämä johtuu julkisen osakeyhtiön korostetusta intressistä toimia mahdollisimman läpinäkyvästi ja yhtiön etua parhaalla mahdollisella tavalla edistävästi. Julkisen osakeyhtiön osakkeilla käydään kauppaa arvopaperimarkkinoilla, mikä luo varsinkin hallinnon läpinäkyvyydelle paineita. Sijoittajien on voitava perustaa arvionsa osakkeiden arvosta mahdollisimman puolueettomaan ja vertailukelpoiseen dataan.

Yksityisillä osakeyhtiöillä toimikauden valinta ei ole niin tarkkaa, sillä omistajapiiri on pienempi, eivätkä mahdolliset yhtiön kannalta haitalliset toimenpiteet ulota vaikutuksiaan yhtä laajalle. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on yksityisessä osakeyhtiössä hallituksen tapaan toistaiseksi jatkuva. Eli toisin sanoen jäsenet vaihtuvat vain jos hallintoneuvoston valitsijat, eli useimmiten yhtiökokous, päättävät vaihtaa jäsenet. Luonnollisesti hallintoneuvoston kokoonpano voi vaihdella pelkästään yksittäisten henkilövaihdosten kautta. Hallintoneuvoston jäsen voi nimittäin erota ja hänet voidaan valitsijansa toimesta erottaa koska tahansa.

Julkisessa osakeyhtiössä hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Käytännössä siis toimikausi kestää tällöin yleensä vuoden. Toimikaudesta on mahdollista määrätä yhtiöjärjestyksessä toisin, mutta lain asettama "suositus" on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan kokoukseen kestävä toimikausi. Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa kun uuden jäsenen valinnasta päättävä yhtiökokous päättyy, ellei yhtiöjärjestyksessä ole asiassa toisin määrätty, taikka uutta jäsentä valittaessa ole toisin sovittu. Näin menettelemällä mahdollistetaan se, että yhtiö ei ole koskaan vailla toimivaltaista hallintoneuvostoa.

Koosteenomaisesti voidaan todeta, että hallintoneuvostolle lain mukaan asetettava toimikausi mahdollistaa pitkälti täyden vapauden räätälöidä toimikausi juuri kyseiselle yhtiölle optimaaliseksi. Eroina yksityisen osakeyhtiön ja pörssiyhtiön välillä on lähinnä se, että yksityisessä osakeyhtiössä toimikauden oletetaan jatkuvan toistaiseksi, kun taas julkisessa osakeyhtiössä toimikausi on määräaikainen. Hallintoneuvoston valintaa kannattaa harkita varsinkin mikäli toiminta on laajamuotoista ja vaatii osaavaa ja eriytettyä johtoa. Lisätietoja aiheesta ja kysymyksiin vastauksia tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa